I løpet av denne dagen vil man kunne lære mer om blant annet risiko- og sårbarhetsanalyser, cyberangrep, datasikring, beredskapsplaner og erfaringer i bransjen, melder Nobio.

Det kommer folk fra både bedrifter og foretak som Solør Bioenergi Varme, Alvdal Biovarme og NVE. 

Tid: 25. september, 2023
Hvor: Quality Airport Hotel Gardermoen

Program finner du her!