– I år står HMS på agendaen, og landets fremste fagfolk vil snakke om alt fra støy, eksplosjonsfare og sikkerhets- og sårbarhetsanalyser, sier rådgiver Inga Ragnhild Holst i Nobio.

Programmet vil blant annet inneholde:

  • Forskrifter og krav til et biobrenselsanlegg. Forskjellen mellom store og små anlegg, og 84-timersregelen. Krav til kjeloperatøren.
  • Vedlikeholdsarbeid i en fliskjele. Hva kan man puste inn og hva slags verneutstyr bør brukes?
  • Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet – HMS i biovarmeanlegg, forskrifter og rutiner.
  • Risiko og sårbarhetsanalyser

 

Programmet finner du her:

 

Påmeldingskjemaet finner du her: