Konferansen er årets største møteplass for hydrogen- og ammoniakkbransjen.

Konferanseprogrammet byr på innledere fra Norge og Europa som blant annet presenterer spennende internasjonale og nasjonale hydrogenprosjekter. Vi tar utgangspunkt i hvor vi står i dag og hva vi trenger for å kunne bygge et velfungerende hjemmemarked for hydrogen.

Program finner du,her!

Du kan melde deg på. her!