Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Å Energi
Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi. Foto: Å Energi

– Dette er en merkedag. Til nå har vi sett installerte solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Agder har, med flest soldager i året, landets beste forhold for produksjon av solenergi. Vi gleder oss over å få klarsignal for Birkeland solkraftverk, som vil være et viktig prosjekt for oss, sier Atle Knudsen, konserndirektør Ny industri i Å Energi, ifølge en pressemelding.

Nå starter arbeidet med å detaljplanlegge prosjektet, før det legges frem for investeringsbeslutning.

Dette kan bli konsernets første solkraftverk, og med en installert effekt på inntil 11 MWp vil Birkeland solkraftverk bli et av Norges største. Årlig produksjon vil utgjøre 11,6 gigawattimer (GWh), som tilsvarer energiforbruket til om lag 550 norske boliger. 

Må bygge mer kraft med mindre konflikt 

Mer fornybar energi er avgjørende for å redusere utslipp og sikre industri og arbeidsplasser. Utbygging av ny kraft krever nesten alltid arealinngrep, og de siste årene har en rekke kraftprosjekter skapt konflikter og debatter. 

– Behovet for mer fornybar energi og ivaretakelse av natur er kanskje det største dilemmaet vi står overfor i den grønne omstillingen. Derfor er vi nødt til å bruke  arealet på en god måte, ivareta det biologiske mangfoldet og begrense inngrep i naturen, sier Knudsen. 

Birkeland solkraftverk skal primært bygges i et hogstfelt og blir omkranset av trær. Den viktige sameksistensen mellom kraftproduksjon og lokale interesser er utredet og skal ivaretas.  

– I dette prosjektet har vi hatt god og tidlig dialog med grunneiere, kommune, andre myndigheter og lokalmiljø, som har resultert i en prosess med bred støtte, sier Knudsen. 

Inngrepene i naturen vil være begrenset. Solcellepanelene vil bli installert på bakkemonterte stativer som gjør at naturinngrepet kan reverseres etter endt konsesjonsperiode.