Dette forteller Søyland i en melding fra Grønn Byggallianse. 

Søyland er innleid fra Norconsult der han i de siste årene har spilt en viktig rolle i selskapets arbeid med bærekraftig utvikling. I de siste 25 årene har han arbeidet med anleggsprosjekter, i hovedsak med oppdragsledelse med kunder som Statens vegvesen, Nye Veier AS og Bane Nor. Han har deltatt aktivt i diverse bransjesamarbeid og i ulike fagnettverk som Grønn anleggssektor. Denne bakgrunnen passer svært godt for Grønn Byggallianse.

– Ketil har en bakgrunn, nettverk og kompetanse som gjør ham svært godt skikket til å lede anleggssatsingen vår. Vi vet at Ketil har bidratt i mange store anleggsprosjekter og at det var lagt planer for ham i å delta i flere større utbyggingsprosjekter. Vi er derfor svært glade for at han takket ja til å bli med på bærekraftslaget hos oss og lede anleggssatsingen vår, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

Tidligere i år inngikk Grønn Byggallianse en samarbeidsavtale med Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier AS om å få til en økt innsats for bærekraftig utvikling i anlegg. I samarbeidet er det slått fast at BREEAM Infrastructure vil være et viktig verktøy for å måle forbedring.

– Hovedinnsats fremover vil legge vekt på hvordan vi bygger anleggene. Det er i tidligfase av anleggsprosjekter de store klima- og naturgevinstene kan tas ut. Mye av min tid kommer derfor til å bli brukt til å støtte opp under og sikre merverdi av å jobbe systematisk, dokumentere og måle forbedring i anleggsbransjen. Der er verktøyet BREEAM Infrastructure til stor hjelp. Målet er at vi kan vise at sertifiseringen gir så stor merverdi at byggherrene ikke kan leve uten, fortsetter Søyland.

På spørsmål om hva som nå blir viktigst å komme godt i gang med, svarer han at det blir en prioritering mellom mange gode formål:

– Det viktigste tenker jeg er å få samarbeidsprosjektet med «de 3 store» skikkelig i gang. Deretter er målet å skalere anleggssatsingen til å inkludere alle aktører som arbeider med anlegg, som kommuner, fylkeskommuner, Avinor, Statkraft og Statnett for å nevne noen, avslutter Søyland.