Juryleder, administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, sier juryen i år har lagt vekt på kandidater som kan vise til en klimaeffekt eller bidrar til økt søkelys på sirkulær økonomi, melder Bygg Reis Deg.

- Det er svært moro at det er så mye innovasjon som foregår i alle leddene i næringen, fra produktutvikling, prosjektering og produksjon til ferdige bygg. Juryen merker også at bærekraft har blitt en selvfølge for næringen, der alle kandidatene på ulikt vis synliggjør mulighetene for en mer bærekraftig fremtid, sier Hjemdal.

Entra står bak Norges mest ambisiøse ombruksbygg. Nå er gjenbruksprosjektet nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2021.

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallsbygg har blitt bevart og gjenbrukt. Omtrent 80 prosent av materialene som er brukt under renoveringen, er ombruk, og reduksjonen i klimagassutslipp fra materialbruk og energi er på 45 prosent sammenlignet med et standard referansebygg.