Dette melder Entra.

Kristian Augusts gate 13 er et kontorbygg fra 1950-tallet på Tullinløkka som har blitt pusset opp. Det som gjør at rehabiliteringen av bygget skiller seg ut, er at istedenfor å rive og bygge nytt, eller bare bruke nye materialer, er det cirka 80 prosent ombruk av materialer. Av ombruk som er anskaffet fra «donorbygg», utgjør andelen cirka 15 prosent, inkludert overskuddsmaterialer som ellers ville blitt kastet. Måten Kristian Augusts gate 13 er bygget på har spart miljøet for hele 70 prosent i CO2-utslipp fra materialer. Bygget vil også fremover vedlikeholdes etter sirkulære prinsipper og ombruk.

Byggesektoren står i dag for cirka 40 prosent av det globale energiforbruket, og 40 prosent av alle materialer som produseres, kjøpes av bygge- og eiendomssektoren. I tillegg står sektoren for om lag 36 prosent av klimagassutslippene. Det er med andre ord et stort potensial for å bli mer bærekraftig, og ombruk av byggematerialer er viktig for å få til det.

- Det er utrolig gledelig at vi er kåret til årets grønne selskap av Oslo kommune. I mer enn ti år har Entra satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og ved rehabilitering. I 2012 åpnet vi det første «passivhuset» med lavt energibruk i Drammen. I 2014 stod Powerhouse Kjørbo ferdig, verdens første kontorbygg som ble rehabilitert til et plusshus. I 2019 stod Powerhouse Brattørkaia i Trondheim ferdig, hvor overskuddsenergien fra bygget vil benyttes i nærliggende bygg og til lading av el-busser. Og nå har vi skapt et innovativt miljøbygg i Oslo med Kristian Augusts gate 13. Dette er det første fullskala ombruksprosjektet i Norge, og det har bidratt til å gjøre ombruk til et tema for hele byggebransjen, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra ASA.

Viser vei og kan bidra til en bærekraftig byggenæring

Kristian Augusts gate 13 er det første store eksempelet på et ombruksbygg, og viser vei for andre aktører. Bygget, som allerede har fått DOGA Hedersmerket og omtales som et landemerke, er et referanseprosjekt for sirkulær og bærekraftig byggeskikk. Erfaringer fra denne FutureBuilt-piloten er på vei inn i andre prosjekter, og har dessuten vært viktig i arbeidet med å endre regelverket slik at det fremover blir enklere med ombruk av byggematerialer.

- Vi ønsker å bidra til en bærekraftig byggenæring. Vår pilot for ombruk har verken vært enkel eller billig å gjennomføre. Målet vårt har vært å vise at ombruk er mulig, og kan lønne seg. Utfordringene har vært mange. Sammen med Scenario interiørarkitekter MNIL, Mad arkitekter og Spaces som er leietaker av bygget, har vi insistert på å gjennomføre, nettopp for å vise vei for resten av bransjen, sier Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i Entra ASA.

Ombruksprosjektet i Oslo er viktig ikke bare for byen, men for en hel næring. Her har Entra sammen med en rekke innovative og kreative samarbeidspartnere klart å skape noe ingen trodde var mulig.

- Alle involverte har lært masse av prosessen. Denne erfaringen har vi valgt å dele med alle interesserte gjennom en detaljert ombruksrapport. På den måten kan vi også bidra til at andre aktører kan nyte godt av våre erfaringer. Det at Oslo kommune nå hedrer denne innsatsen, er et viktig bidrag for at hele bransjen skal lykkes med ombruksprosjekter og bidra til klima- og miljøvennlig bygg fremover, sier Horn. 

- I tillegg blir jo alle ansatte i Entra veldig stolte av denne annerkjennelsen fra Oslo kommune, og vi tror dette vil være med på å gjøre at vi også fremover tørr å utfordre og strekke oss endra lenger i arbeidet med å utvikle flere miljøledende bygg, sier Horn.

I tillegg til anerkjennelsen gir Oslo kommune 50 000 kroner til vinneren. Disse midlene vil Entra gi videre til arbeidet med å skape en sirkulær byggebransje, og vil finne et egnet formål i Oslo som kan nyte godt av disse midlene.