Løsningen gir muligheter for å utnytte solenergien også i fjellet. – Torvtak er en utfordring, da vi må sikre at taket fortsatt er tett. Så det er viktig at det bli benyttet en helsveiset membran som underlag, sier Steinar Tveito i Miljøtak AS. – Videre vil gresset på taket vokse, og kunne skyggelegge panelene, slik at produksjonen blir redusert.

 

 

Miljøtak har løst disse problemene ved å ramme inn solcellepanelene, og leverer en komplett løsning med panelovervåkning.  – Panelovervåkningen skal kunne øke produksjonen med 5 til 10 prosent, og overvåker hvert enkelt panel i en medfølgende app, sier Tveito.

Skygge reduserer produksjonen

På et solcelleanlegg med inverter, blir et visst antall paneler koblet sammen i en streng. – Det vil si at seks til syv paneler kan bli koblet sammen, sier Tveito. – Kommer det skygge på et panel, så reduseres produksjonen på alle panelene på den strengen. La oss si at du har syv paneler som er koblet sammen, og hvert panel kan produsere 300 watt. Kommer det da skygge på det ene panelet og det produserer bare 20 watt, vil de andre seks panelene på strengen også bare produsere 20 watt.

Med panelovervåkning vil de andre panelene produserer for fullt, og du får effekten av panelene uavhengig av om det er skygge på det ene.  – Med panelovervåkning kan man reduserer antall paneler med 5 til 10 prosent, og likevel sitte igjen med den samme effekten, sier Tveito.  

 

 

Tveito har montert solcelleanlegg på sitt eget hus, som har torvtak, for å få erfaringer. – Da så jeg at da gresset begynte å vokse, så ble produksjonen på to av panelene redusert om morgenen. Midt på dagen fikk jeg full produksjon, sier han. – Om ettermiddagen kom det skygge inn fra den andre siden, og da ble det redusert produksjon igjen.

– Når man har solceller på torvtak, bør man ha panelovervåkning, slik at hvert panel får leve sitt eget liv, sier Tveito. Store næringsbygg har ikke behov for panelovervåkning. – Det er sjelden det er skygge på takene på næringsbygg. De er som regel så høye at det ikke kommer skygge fra trær, sier Tveito. – Men det er en del piper og andre installasjoner som kan gi skygge. Da ettermonteres det panelovervåkning i området rundt, der det kan komme skygge.

I eneboliger kan det være et problem med skygge, på grunn av høye trær som kaster skygge over taket.

Stort marked

Miljøtak AS begynte med å levere torvtakmembran. – Hvis vi selger solcellepaneler til alle hyttene vi leverer membran til, så er det snakk om 7–8 000 m2 med solcellepaneler per år. – Men, det må monteres solceller i forhold til det som er økonomisk. Og det er viktig å tenke på det estetiske. Man kan ikke bare kline solceller på et tak. Et stygt tak i et hytteområde, kan redusere verdien på de andre hyttene med flere hundretusen kroner, sier Tveito.

Monter i forhold til forbruk

Alle som anskaffer solceller, bør montere i forhold til sitt forbruk, mener Tveito. Han monterte 24 paneler på hustaket sitt i fjor høst. Det ble 32 m2 til sammen. – Det ble så mye at jeg på langt nær klarte å bruke det selv. Da tok jeg bort åtte paneler. Det førte til et finere tak og en mer fornuftig produksjon, sier Tveito. – På en solskinnsdag står bilen min på lading hele dagen. Jeg hadde jo ikke brukt strømmen ellers.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 30/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!