Dette melder Tema Eiendom.

- Gode samarbeidspartnere er helt nødvendig når et selskap skal legge om til bærekraftig drift, sier Temas direktør for eiendom og forvaltning, Børge Moen.

- Vi merker stor etterspørsel på fjernvarme. Stadig flere byggeiere ønsker å bygge om til fjernvarme, slik at de blant annet innfrir anbudskrav om miljøvennlig oppvarming fra statlige og private leietakere i bygget, sier Einar Hoff som er markedssjef i Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva har lagt om til en helt ny tenkemåte, og bygger ut kapasiteten i nettet i takt med økt etterspørsel. Eidsiva ser blant annet på nye energikilder, slik som industriell spillvarme til produksjon av fjernvarme.

- På Rudshøgda har vi et biokull-anlegg hvor vi produserer biologisk kull. Biokull er jo bærekraftig i seg selv, men i denne produksjonen lages det også enormt mye varme. Denne varmen skal vi selvfølgelig gjenvinne og bruke rett inn i fjernvarmeanleggene våre, sier Hoff.

Markedssjefen stiller samtidig spørsmål ved utbyggingen av for eksempel store datasentere på Innlandet. Datasenter som plasseres langt unna allfarvei og som nå bygges, uten umiddelbar mulighet til å gjenvinne og bruke den enorme mengden spillvarme anlegget produserer. Her håper han politikerne vil klare å tenke litt større – og smartere ved neste korsvei. 

 

Einar Hoff, markedssjef i Eidsiva Bioenergi. Foto: Eidsiva

Avhengig av spisskunnskap for å nå målene

Tema Eiendom har som mål å bruke 100% fornybar energi innen 2030. For å få til det er selskapet avhengig av gode og solide samarbeidspartnere som er spesialisert på sitt område.

- Gode samarbeidspartnere er helt nødvendig når et selskap skal legge om til bærekraftig drift og tenkemåte i alle ledd. Vi har på ingen måte nok spisskompetanse «inhouse» og ønsker jo kunnskap fra miljøene som ligger lengst fremme på sitt område. Og på fjernvarme er Eidsiva Bioenergi både den første og største i vår region, sier Børge Moen.

 Det kan være kostbart å tenke bærekraft. I nye bygg tilkommer det en oppkoblingsavgift når du velger fjernvarme. Moen forteller imidlertid at mesteparten av investeringen og risikoen bæres av fjernvarmeleverandøren og at omleggingen, på tross av tilkoblingsavgift, fortsatt lønner seg for utbygger. 

Temas direktør for eiendom og forvaltning, Børge Moen. Foto: Tema Eiendom
Temas direktør for eiendom og forvaltning, Børge Moen. Foto: Tema Eiendom

Ved nybygg tilbyr Eidsiva Bioenergi byggvarme i byggeperioden. 

– Det er jo ikke lov å bruke fossilt brennstoff for å fyre på byggeplasser lenger, så i nybygg hvor det bygges nytt fjernvarmeanlegg bistår vi med det vi kaller et tidligfyringsanlegg. I praksis betyr det at vi kobler til fjernvarme via midlertidige rør, inn i byggeplass, frem til ordinær rørføring er i orden. Der fjernvarmeanlegg ikke er bygget ut i området, kan vi også bistå med alternativ varmekilde inn i ferdig bygg og varmeanlegg, frem til fjernvarmen er bygget ut i området. Den alternative varmekilden passer vi jo også på at er så miljøvennlig som mulig, sier Hoff.

 Det at fjernvarmeleverandøren tar ansvar for bærekraftig varme også frem til nytt system er på plass er med på å understreke hvor seriøse de er, mener Moen.

- For å nå målet om å bruke 100 % fornybar energi innen 2030, er vi helt avhengig av spisskunnskapen og drivkraften selskaper som blant annet Eidsiva Bioenergi gir oss. Uten de og andre dyktige samarbeidspartnere som allerede har turt å satse å gå foran, vil vi aldri kunne nå målene våre, sier han.