– Vi gleder oss til dette viktige samarbeidet med Årdal Energi om ny kraftproduksjon. Hydro har 118 års erfaring med å ta i bruk krafta til å skape industrimuligheter, og det har vi god tradisjon for å gjøre sammen med sterke lokale partnere slik som Årdal Energi, sier Tor-Ove Horstad, leder for Hydro Rein i Norge i en melding fra Hydro.

Partene har ikke konkrete prosjekter å vise til enda, men skal bruke tiden fremover på å identifisere energiløsninger som kan bidra til nye grønne industrietableringer og for å styrke eksisterende industri i Årdal.

– Årdal er en av de fremste grønne industriklyngene i Norge, med store muligheter i årene som kommer. De fremste bilprodusentene i Europa kommer til Årdal for å få metall med det laveste CO2-avtrykket i verden. Hydro Rein og Årdal Energi har et felles mål om å bidra til mer industriutvikling i Årdal, sier Horstad. 

I tillegg til ny produksjon jobber Hydro Rein med løsninger for å redusere energiforbruket. Selskapet er i gang med å rulle ut energieffektiviseringstiltak ved Hydros fem aluminiumsverk i Norge, inkludert i Årdal.

– Nå skal vi sammen utforske mulighetsrommet for å levere på løftet om å sikre mer fornybar kraft til næringsliv, industri og forbrukere i Årdal, sier Horstad.