Dette melder Sintef. 

I forskningsprosjektet FuChar har Bendik Nybakk Torsæter, forskningslederen i SINTEF Energi, og kolleger sett nærmere på koblingen mellom strømnettet og elbil-lading. De har brukt en ny metode som beregner hvordan lading påvirker strømnettet, der også elbilistenes ladeatferd er tatt i betraktning. Nå er resultatene som viser at dynamisk prising er nyttig. En forskningsartikkel for både strømnettet og forbrukerne er publisert i IEEE Madrid PowerTech.

I dag er flate priser er det vanligste ved offentlige ladestasjoner, altså lik pris gjennom hele døgnet. 

Dynamiske priser vil være høyere der «alle andre» bruker strøm, samtidig som det blir billigere å lade der strømnettet har bedre kapasitet. Elbiler kan lett være fleksible i strømforbruket både i tid og rom; den er mulig å ta med til et annet sted for å lade.

– Det vil være positivt for strømnettet vårt. Det bidrar nemlig til å unngå "flaskehalser", ifølge vår forskning, sier Torsæter. 

Infrastrukturen for ladestasjoner vil samtidig utnyttes bedre og man trenger ikke å bygge ut unødvendig mange ladestasjoner. Ifølge Torsæter vil det bli billigere for alle

– Posten, ASKO og andre store aktører går «all in» på elektriske kjøretøy i virksomheten sin. Alle disse kan ikke kun lade på depotet, men blir nødt til å benytte de offentlige ladeplassene, sier Torsæter. 

Elbileiere kan hjelpe strømnettet

– Skal man ut på langtur kan man velge rute og ladested ut fra hvor det er billigst å lade, sier Torsæter.

Elbilforeningen mener derimot at vi som forbrukere har begrensede muligheter til å tilpasse ladingen, spesielt når det gjelder hurtiglading. 

– Da er man mye mindre følsom for prissignaler, og det er ikke sikkert dynamisk prising vil ha noe særlig påvirkning på lademønster, mener Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening. 

Hvordan sette prisen? 

Dersom dynamiske priser innføres, oppfordrer Lorentzen i Norsk elbilforening ladeoperatørene til å gi tilstrekkelig med prisinformasjon slik at man skjønner hva man betaler og hvorfor:  

–  Dette må gjøres fysisk på stasjonene, sånn at informasjonen er enkelt tilgjengelig for alle. I tillegg kan man ha utfyllende informasjon som prisen neste dag i for eksempel apper. Man kan heller ikke ha varierende priser underveis i en ladeøkt. 

Forskernes forslag er at ladeprisene kan settes basert på en kombinasjon av blant annet belastningen i det lokale strømnettet, strømprisen, nettleie og når på døgnet det er størst etterspørsel etter offentlig lading – altså en slags «rushavgift» for å unngå køer på ladestasjonene.