Dette melder TrønderEnergi.

Den første strømhandelen i det lokale energi- og fleksibilitetsmarkedet i bydelen Brattøra i Trondheim skjedde natt til mandag 4. juli. Dette er første gang to aktører har levert strøm i ett og samme målepunkt.

— Både den ordinære kraftleverandøren, som kan være hvilket som helst strømselskap, og vårt lokale marked styrt av TrønderEnergi, kan nå levere eller bli avregnet i ett og samme målepunkt. Vi er ikke kjent med at andre i Norge eller Europa har gjort noe slikt før. Vi har brukt cirka fire år på å få til en teknisk og juridisk måte å løse dette på, gjennom samtaler med Regulator RME, som er en del av NVE, sier senior prosjektleder i TrønderEnergi, Bernhard Kvaal.

Bygninger som lokale kraftverk

Powerhouse Brattørkaia er et av verdens mest energieffektive bygg, og takket være nesten 3000 kvadratmeter med solcellepaneler, produserer bygget langt mer energi enn hva det selv forbruker. Alle bygninger som er en del av det som kalles Brattøra mikronett, har etablert to leverandører i hvert målepunkt (strømmåler) slik at de kan hente strøm fra både ordinære leverandører og det lokale energimarkedet.

— Overskuddsenergien ønsker vi å dele, og derfor har Entra i lengre tid jobbet for å kunne dele strøm lokalt. Når vi bruker bygg som kraftverk, vil det bidra positivt i energi- og klimautfordringer. Ikke bare i Trondheim, men også i andre byer, sier Stine Hostad, leder for Entra i Trondheim.

Senior prosjektleder i TrønderEnergi, Bernhard Kvaal. Foto: Trønder Energi
Senior prosjektleder i TrønderEnergi, Bernhard Kvaal. Foto: Trønder Energi

– Batteribuffer med strøm

Sjøgangen, brua mellom Trondheim sentralstasjon og Brattøra, og bybussene fra AtB er blant kundene i det lokale energi- og fleksibilitetsmarkedet. Alle disse er strømkunder som nyter godt av overskuddsstrømmen fra Powerhouse.

– Når bussene lader, har de behov for veldig mye strøm på kort tid. For å begrense belastningen på strømnettet, kan man ta overskuddsstrøm lagret i et batteri plassert mellom byggene, og tappe derifra ved behov. En såkalt “peak-shaving”, forklarer Kvaal.

Kraftsystem i endring

Europa og verden for øvrig går fra et kraftsystem med store og sentralproduserende kraftverk, som tilpasser seg forbruket av kraft, til et system med stadig mer desentralisert og uregulerbar kraftproduksjon. Dette betyr at forbrukerne i økende grad må tilpasse seg produksjonen av kraft, ikke motsatt.

— En av de viktigste oppgavene i +CityxChange er å ta i bruk fleksibilitet i kraftsystemet som man i dag ikke drar nytte av. Energi- og fleksibilitetsmarkedet som dette på Brattøra, skal sørge for at nærliggende bygg og forbrukere samarbeider om å tilpasse seg produksjonen av kraft og kapasiteten i nettet. I dag finnes det ikke insentiver for en slik "samordning", men +CityxChange skal vise at dette er mulig og at det har en viktig verdi i framtida, sier Kvaal.

Europeisk banebryter

Det er stor interesse knyttet til resultatet av den nye handelsplattformen. Blir det vellykket, kan Brattøra-modellen skaleres opp og brukes i større byer rundt om i hele Europa.

 

busslader brattøra foto trønderenerigi.jpg

Bybussene fra AtB er blant kundene som nyter godt av overskuddsstrømmen fra Powerhouse. Foto: TrønderEnergi

— Mulighetene som strømsalg mellom bygg gir oss i dette prosjektet, betyr at vi klarer å utnytte den strømmen vi har tilgjengelig lokalt mye mer effektivt. Nå tester vi, og resultatene fra dette prosjektet blir viktig for å løse fremtidens energiutfordringer, sier prosjektleder for +CityxChange i Trondheim kommune, Bjørn Ove Berthelsen.

TrønderEnergi er ansvarlig for å etablere og drifte dette markedet. Andre som bidrar inn i denne delen av prosjektet er Trondheim kommune, ABB, Volue, IOTA, samt byggeierne som deltar eller stiller sine bygg til rådighet. I tillegg samarbeider +CxC med Enova sitt storskalaprosjekt; Brattøra Mikronett, der Entra, Skanska, Trondheim kommune og andre deltar.