Dette melder Dansk Fjernvarme. 

Danske Energinet, har sammen med andre europeiske elektrisitetsoverføringsselskaper lagd en oversikt over planene som medlemslandene i EU jobber med for å utvide havvind. Og det er snakk om massive dimensjoner. Energinet skriver i en pressemelding at havvind kan bli Europas tredje viktigste kilde til elektrisitet, og allerede i 2040 levere 18 prosent av forbruket – tilsvarende forsyningen til opptil 55 millioner husholdninger.

Det er ENTSO-E – en sammenslutning av europeiske elektrisitetsoverføringsselskaper - som står bak rapporten, som nylig ble presentert for Europakommisjonen og EU-kommissær for Energi, Kadri Simson.

 – Havvind vil bli en avgjørende energikilde i det europeiske elektrisitetssystemet, og det reflekterer den kursen EU har satt – og som medlemslandene har gjort enda mer ambisiøs, sier hun i en pressemelding fra ENTSO-E, ifølge Dansk Fjernvarme.

For at det skal lykkes å produsere de enorme mengdene fra vind, må elektrisk infrastruktur utvides massivt – spesielt i og rundt Nordsjøen og Østersjøen. For eksempel vil det være behov for totalt 48 000 – 54 000 km kabler, enten for å koble nye havvindparker direkte til strømnettene på land eller for å koble offshore-parker og energiøyer på kryss og tvers.