Dette melder Kristiansand kommune.

I mars/april vil den første konkurransen bli utlyst på dette prosjektet, som har en kostnadsramme på 108 millioner kroner.

Solcellene skal monteres på de byggene som vil gi best effekt. Det betyr bygg som har stor takflate og bruker mye energi.

– Bygg som har et forbruk på 200 000 kWh per år eller mer, er mest aktuelle. Som eksempel har vi  Valhalla omsorgssenter i kommunen som bruker cirka 1,6 millioner kWh per år, sier Yngvar Einarsmo, leder i Byggservice i kommunen.

Han forteller videre at de er i dialog med Agder Energi Nett om lov til å selge overskuddsenergien som produseres i sommermånedene. I de byggene hvor det også installeres batteribank, vil vi kunne lagre energien i kortere perioder for å bruke den i de dyreste periodene, samt kunne redusere effekttopper.

Prosjektet vil også inneholde en pilot på bruk av vindmølle.

– Vi gleder oss til gjennomføring av prosjektet som Eiendom er i førersetet for. Vi kommer til å være avhengig av godt samarbeid med mange personer både i Eiendom og andre enheter i kommunen. Erfaring fra tidligere prosjekter viser at enhetene i kommunen samarbeider godt. Vi har mange dyktige og hjelpsomme kolleger som er på tilbudssiden, slik at dette kommer til å gå bra, sier Einarsmo.