Stasjonen i Kristiansand er Gasums sjette LBG-fyllestasjon i Norge. Den er strategisk plassert for å betjene regionens logistikkselskaper, og den legger til rette for langtransport mellom Oslo og Kristiansand. Videre planlegger Gasum å bygge flere fyllestasjoner i 2024, en av de vil være i Sandnes i nærheten av Stavanger, som blir det første steget mot å koble sammen korridoren langs E39 fra Kristiansand til Ålesund, melder Gasum i en pressemelding.

I Kristiansand har Gasum samarbeidet både med investeringsselskapet Mjåvann Invest, som grunneier, og flere logistikkselskaper med base i Kristiansand.

- Vi på Mjåvann Industriområde er svært glade og stolte for at Gasum har etablert denne nye fyllestasjonen ved anlegget vårt i Mjåvann. Tilbudet om biogass gjør området mer attraktivt for alle som har en form for logistikkbehov. Det grønne skiftet i transportsektoren går for fullt, så denne fyllestasjonen er positiv for hele Sør-Norge, sier Andre Kjetså, daglig leder i Mjåvann Industripark AS.

Det lokale logistikkselskapet Veøy, med avdelingsleder Vemund Hansen, har investert i biogasslastebiler og var pilotkunde allerede fra testfyllingsperioden.

- Vi er veldig fornøyde med at Gasum har etablert en fyllestasjon for biogass på Mjåvann. Det betyr at vi kan erstatte diesel med biogass for å redusere CO2-utslippene våre, sier Hansen.

Josdal Transportservice og daglig leder Johnny Josdal vil motta sine første biogasslastebiler i løpet av noen måneder.

- Vi er glade for å kunne imøtekomme den voksende interessen for biogass, ved å utvide fyllestasjonsnettverket til Kristiansand. Denne utvidelsen er et viktig steg i utviklingen av infrastrukturen for biogass, og målet er å muliggjøre transport med biogassdrevne lastebiler over hele Sør-Norge innen utgangen av 2025. Utvidelsen av det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner er ikke bare bra for miljøet – det gir også logistikkselskapene muligheter til å redusere utslippene betydelig, sier Jogeir Munkeby, Gasums salgssjef for trafikk i Norge.

Endringer som reduserer utslippene

Gasum ser en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, da biogass regnes som et kostnadseffektivt alternativ for å redusere utslippene og gjøre virksomheten mer bærekraftig. Bruk av biogass gir en betydelig reduksjon av klimagassutslippene og bidrar mot Norges ambisiøse mål om å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030.

I tillegg kan bruk av biogass bidra til opptil 90 % lavere klimagassutslipp gjennom drivstoffets livssyklus sammenlignet med fossile drivstoff. Bruk av biogass kan også forbedre den lokale luftkvaliteten ved å betydelig redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

Gassfyllestasjonen ligger på adressen Mjåvannsvegen 216, 4628 Kristiansand S.