Før sommeren lanserte regjeringen tiltakspakken som skal stimulere til grønn omstilling på tross av de økonomiske utfordringene som har fulgt av koronaepidemien. Pakken ga Statsbygg 60 millioner kroner til ulike klima- og miljøsatsinger, melder Statsbygg.

 

 

Statsbygg vil blant annet bruke midlene på flere solcelleprosjekter. Nå lyses anbudskonkurransen for de to første prosjektene ut. Begge befinner seg i Halden, nærmere bestemt Halden fengsel og Høgskolen i Østfolds avdeling i byen.

 – Klimavennlige løsninger som solceller, er et satsningsområde for Statsbygg. Tiltak som både kommer miljøet og de som bruker bygningene til gode, er en vinn-vinn-situasjon. Nå gleder vi oss til å komme i gang med prosjektene, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

 Det er aktuelt med over 3 000 kvadratmeter med solceller på både fengselet og høyskolen. Etter planen vil arbeidene med anleggene starte i første halvdel neste år, og stå ferdige til sommeren.

El-biler og etterisolering

Statsbygg har lagt en rekke planer for midlene fra regjeringens grønne omstillingspakke. Fem millioner skal gå til ladestasjoner for el-biler. Til sammen skal det etableres opp mot hundre ladepunkter fordelt på en rekke eiendommer primært tilknyttet landets største byer.

Ti millioner kroner settes av til ulike enøktiltak som nye vinduer, etterisolering og nye ventilasjonsanlegg på eiendommer i hele landet.

Femten millioner kroner settes av til solceller, der altså de to prosjektene i Halden nå er først ut. – De resterende 30 millioner kronene vil vi blant annet bruke på tiltak for utslippsfrie byggeplasser og utfasing av miljøfarlige kjølevæsker på eiendommene våre; tiltak som gir økt biologisk mangfold og andre sirkulærøkonomiske prosjekter, sier Harald Nikolaisen.

 

Solceller i Statsbygg

Statsbyggs prosjekt Ja Tak, som etablerer solcelleanlegg på egnede eiendommer, kartla nylig alle Statsbyggs 2 300 bygninger for å finne ut hvor mange som kan ha energiproduksjon på taket. Her kom man frem til at 500 000 kvadratmeter takareal kan egne seg til montering av solceller. I teorien kan det på det egnede arealet produseres 40 millioner kWh i året.

Kilde: Statsbygg