Dette melder Hafslund.

Mer enn 25 prosent av det globale energiforbruket og 50 prosent av energiforbruket i EU kommer fra oppvarming og nedkjøling av bygninger, og hvert år går opptil en fjerdedel av varmen i fjernvarmenettet tapt på global basis. En av grunnene til ineffektive varme- og kjølesystemer er utdatert programvare. Etter hvert som man får flere integrerte energisystemer med lokale, bærekraftige energikilder, blir det enda viktigere å benytte ny teknologi for å styre fjernvarmenettet på en effektiv måte.

Utilifeed utvikler digitale løsninger som hjelper fjernvarmeselskaper med å optimalisere sin produksjon, distribusjon og virksomhet som resulterer i lavere energitap og reduksjon i CO2-utslipp. Ambisjonen til selskapet er å utgjøre selve ryggraden i fjernvarmeselskapenes fremtidige IT-infrastruktur. Nå får selskapet støtte fra Hafslund og Eidsiva, samt flere svenske investormiljøer.

-  I en tid der digitaliseringen i samfunnet utvikler seg i et høyt tempo, og energisystemet gjennomgår raske endringer mot økt bærekraft, er det viktig at fjernvarmeselskapene holder tritt med utviklingen og er pådrivere for et mer fleksibelt energisystem. For at dette skal være mulig i stor skala, kreves standardiserte og åpne IT-løsninger som knytter verdikjeden i fjernvarmeselskapet sammen. Å muliggjøre denne endringsreisen for fjernvarmeselskaper er kjernen i det vi ønsker å bidra med til bransjen og samfunnet som helhet, sier Samuel Jansson, grunder og daglig leder i Utilifeed.

Fra venstre: Grunder og daglig leder, Samuel Jansson, og grunder og CTO, Johan Kensby, i Utilifeed. Foto: Hafslund

Satser i Norden

Utilifeed har utviklet en programvare basert på digitale tvillinger av fjernvarmenettet, sensorer, offentlig tilgjengelig data og maskinlæringsalgoritmer. Programvaren analyserer kundenes behov på detaljert nivå, kombinerer denne med informasjon om fjernvarmenettet og matcher kundenes etterspørsel og fjernvarmeselskapenes produksjon. Ifølge selskapet resulterer det i et gjennomsnittlig potensial for besparelser på 10 % varmetap, 20 % CO2-utslipp og 8 % kostnader.

-  Vi er imponert over plattformen som Utilifeed leverer i dag. Produktet som selskapet har utviklet, blant annet gjennom tett samarbeid med nordiske kunder, gir et svært godt utgangspunkt for økt digitalisering og effektiv styring av fjernvarme. Hafslund Oslo Celsio, Norges største fjernvarmeaktør, er kunde av Utilifeed i dag og vil med denne investeringen fortsette å utvikle verdier med et unikt og ledende teknologiselskap, sier Kim Solesvik, som leder venture-investeringer på vegne av Hafslund og Eidsiva.

Andre geografiske markeder og sektorer vil utforskes i den naturlige videreutviklingen av Utilifeed sine produkter.

-  Vi ønsker å dra nytte av læring og erfaring fra fjernvarmebransjen i Sverige når vi nå ekspanderer til øvrige nordiske land og internasjonale markeder. På sikt vil vi også bygge videre på kompetanse og læring fra fjernvarmen til å utforske nye sektorer. Vi ønsker å fortsette å bidra til mer effektiv utnyttelse av samfunnets verdier, og er veldig fornøyde med å ha med nye eiere og frisk kapital på reisen, sier Jansson.