- Vårt fokus på grønn drift har holdt et jevnt trykk hele veien siden vi overtok byggene, forteller Tore Lingjærde som er driftsleder i Alf Bjerckes vei 22-26 i en pressemelding.

Byggene har 12 leietakere som alle er positivt innstilte til miljøtiltakene. Det er signert grønne avtaler med leietakerne for å spare energi.

- I et av byggene våre hadde vi behov for å tekke taket på grunn av lekkasjer. Vi hadde også et par ventilasjonsanlegg med batterigjenvinnere som hadde veldig dårlig gjenvinning av varme. Disse måtte vi løfte ned for å få tekket taket. Da lagde jeg et prosjekt hvor vi så på dette som en helhet, med etterisolering, tekking av tak og utskifting av ventilasjonsanleggene, sier Lingjærde til Tekniske Nyheter.

Han lagde en avtale med leietakerne hvor de dekket etterisoleringen, og en liten kostnad på ventilasjonsanleggene. Taktekkingen dekket Aspelin Ramm som byggeier.

- Vi ga leietakerne en garanti for at de ville spare et visst beløp. Både gårdeier og leietakere satt her igjen med en gevinst. Gårdeieren fikk nye anlegg, samtidig som leietakerne fikk reduserte energikostnader, sier Lingjærde.

Gir skriftlige garantier

Lingjærde forteller at de gir skriftlige garantier på besparelsene. – Vi har gjort et liknende prosjekt tidligere, hvor vi reisolerte et tak på 15 000 m². Der var det stipulert at vi skulle spare inn investeringen på drøye tre år, men det tok bare halvannet år før innvesteringen var innspart, sier han.

Enøktiltakene som er foretatt i Alf Bjerckes vei 22-26, er blant annet gjenvinning, etterisolering av tak og skifte av belysing.

All utvendig belysning er skiftet ut med LED-lys. De styres etter lux-nivå, og i tillegg er det bevegelsesstyring på hver eneste lampe, slik at de tennes etter hvert som kjøretøy passerer og slukker når de har kjørt forbi. - Tidligere stod disse lampene på 10 til 12 timer i døgnet, sier Lingjærde.

Fra 115 til 18 watt per lampe

- På det ene bygget har vi 35 lamper. Tidligere hadde vi et forbruk på 115 watt per lampe. I dag har vi gått ned til 18 watts LED-lamper. Det er bare å gange opp med brukstimene, så ser man at det blir spart mange kilowattimer, sier Lingjærde.

I et annet bygg har de skiftet ut 37 lamper som tidligere var på 250 watt pluss forkobling, det vil si cirka 270 watt, med LED-lamper som er på 30 watt.

Byttet 4 000 watts lamper med fire 60 watts LED

Til å lyse opp en svær plass på eiendommen hadde de lamper på til sammen 4 000 watt som var plassert i en mast midt ute på plassen. - Disse byttet vi ut med fire 60 watts LED-lamper. Disse ble plassert på fasaden og lyser ut på plassen. De ga litt svakere lys enn lampene på 4 000 watt, men de lyser godt nok, sier Lingjærde. - Kjøper du de riktige LED-lampene, så får du veldig bra lamper som gir bra med lys og god spredning.

Skal også bytte 220 lysstoffrør med LED

IAlf Bjerckes vei 24 skal det byttes ut 220 armaturer med lysstoffrør, med LED. 

- Der monterer vi 80 lamper i tillegg til at wattstyrken reduseres. Dessuten vil hver lampe være bevegelsesstyrt, sier Lingjærde.

Lampene skal plasseres i et lager hvor det er mange ganger mellom reolene, og hvor det forholdsvis sjelden er folk innom. 

- Fordelen med LED er at vi kan slå av og på ofte, uten at lampene forringes, sier Lingjærde.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 36/2013. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!