Den første utgaven av hytten ble satt i drift i august 2020 og er siden testet og justert.

– Den har nå vært gjennom dens første mørke kalde vinter uten tap av komfort, sier Energig og MB Innovation i en pressemelding. 

Hytten er bygget av miljøvennlige materialer og utstyr med energi - og klimavennlig drift. Den er konstruktivt selvbærende og oppbygd i moduler, som gjør at den er lett å transportere og installere. Den kan derfor plasseres hvor som helst, både permanent og midlertidig.

El, vann og kloakk kan tilsluttes, men det er ikke et krav, for hytten kan fikse det selv. Kloakkbehandlingen er basert på et system som komposterer svart spillvann og renser grått spillvann.

På utsiden av hytten er det montert solceller med en effekt på 1,8 kW. De bidrar til energilagring, hvor overskuddsenergien akkumuleres og lagres i batterier eller i varmt vann.

5 kW metanol-brenselscelle

Det har tidligere vært en svakhet i hyttens bærekraft, på grunn av at den har vært koblet til en dieselgenerator. Det problemet har Energig nå løst, da det isteden er installert en 5 kW metanol-drevet brenselscelle fra SerEnergy.

 

 

Overskuddsenergien fra brenselscellen og solcelleanlegget akkumuleres i batterier og akkumuleringstanken. Overskuddstrømmen brukes til oppvarming og til å varme tappevann.

Brenselscellen er i drift i 2-3 timer i døgnet om vinteren, og noe mindre om sommeren. Den elektriske virkningsgraden på brenselscelle- systemet er på cirka 40 prosent.