Nå viser en stor analyse av ladeløsninger og ladeadferd, hvor mye det er vanlig å ta betalt for elbillading, og hvor billig det faktisk er å drifte et ladeanlegg i norske borettslag og sameier, melder Defa.

Selskapet er en av Nordens ledende leverandører av ladeløsninger til borettslag og sameier. De har analysert over 679 000 ladeøkter utført i et utvalg av deres egne anlegg i Norge. Analysen viser tydelig at de fleste borettslag og sameier har lave drifts- kostnader og gir beboerne fordelen av billigst mulig lading.

- Vår statistikk viser at gjennomsnittsprisen norske borettslag tar for lading i år, er 1,46 kroner per kWh. Analysen viser at hver bil i gjennomsnitt får 11,98 kWh hver gang den lader, så med andre ord koster en gjennomsnittlig ladeøkt 17,49 kroner. Det dekker løpende kostnader til strøm, nettleie, avgifter, betalings- og administrasjonsløsning, samt en buffer for prisvariasjon gjennom året, sier Anders Granquist i Defa.

De fleste borettslag og sameier i analysen tar betalt etter en kostbasert modell, uten høye påslag per kWh.

- Faktisk klarer man seg fint med et påslag på strømutgiftene på under 50 øre pr. kWh for å få et anlegg til å gå rundt, sier Granquist. Beboerne betaler rett inn på en konto disponert av borettslaget. Dette fjerner bekymringer i forhold til arbeid med administrasjon og fordeling av kostnader. Vi anbefaler en evaluering av strømprisene på halvårig basis for å sikre en best mulig pris for beboerne, samtidig som man unngår å gå med tap.