KORO (Kunst i offentlig rom) har kåret en vinner i kunstkonkurransen om bygulvet i regjeringskvartalet, og valget falt på den palestinske kunstnerens Jumana Mannas forslag «Substitute», melder Statsbygg.

Helt sentralt i vinnerforslaget er å gjenbruke stein fra bygninger, infrastruktur, rekonstruksjoner og deponier i kommuner over hele landet. Stein er donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker.

 – Jeg liker ideen om at hele landet blir representert i et kunstverk for hele landets regjeringskvartal. Forslaget innbyr til engasjement og deltakelse og byr på gjenbruk i en kjempestor steincollage. Det blir spennende å se den ferdiglagte løsningen, sier prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg.

 Alle landets kommuner har fått invitasjon av KORO til å komme med bidrag til Jumana Mannas forslag. De ulike steinene vil tilføre bygulvet et innslag av uregelmessighet og variasjon i størrelse, farge og form. Plasseringen av kunstverket blir på Johan Nygaardsvolds plass – mellom A-blokken, Høyblokken, den gamle Lindealleen og Akersgata.

Jumana Manna. Foto: Luca Guadagnini
Jumana Manna. Foto: Luca Guadagnini

Har samarbeidet med Statsbygg før

Jumana Manna er født i New Jersey og oppvokst i Jerusalem. Hun bor og arbeider i Berlin, men har en sterk tilknytning til Norge. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har samarbeidet med Statsbygg og Prosjekt nytt regjeringskvartal tidligere.

I 2013 ga Statsbygg tilgang for kunstneren til den avstengte og terrorskadet Høyblokken. Der tok Jumana Manna avstøpninger i full størrelse av innendørssøylene. Verket «Government Quarter Study» ble utstilt på Henie Onstad Kunstsenter i 2014 og var en del av utstillingen i den nordiske paviljongen under Veneziabiennalen i 2017.

Bygulvet med det integrerte kunstverket skal etter planen være ferdig i 2025. Når steinen er innhentet fra hele landet vil kunstverket bli videreutviklet og komponert i en større helhet av Jumana Manna i samarbeid med fagfolk fra Statsbygg og Agaia, som er entreprenør på utomhus- og byromsarbeidene for det nye regjeringskvartalet.

Steinen i kunstverket er donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker.