Dette meldes i en pressemelding.

Solcellespesialisten er den markedsledende leverandøren og installatøren av solcelleanlegg i Norge, og har siden etableringen i 2005 levert mer enn 4 000 anlegg, både til privatboliger og hytter, nærings- og industribygg og solkraftverk. Solcellespesialisten AS tilbyr kundene sine en komplett leveranse fra direkte innkjøp av paneler, til installasjon og service, og er en veletablert partner til blant annet større eiendomsbesittere, entreprenører og private kunder.

- Solcellespesialisten har spilt en viktig rolle i utviklingen av markedet for solenergi i Norge. Lang erfaring, stort kundefokus, høy teknisk kompetanse samt dyktige og dedikerte ansatte har satt Solcellespesialisten i en unik posisjon til å drive et nødvendig skifte til mer fornybar energi i Norge. Skiftet til fornybar energi forsetter å være et fokusområde på tvers av FSN Capital-fondene, som er en stolt støttespiller til selskaper som bidrar til å redusere karbonfotavtrykket i energisystemet, sier Erik Nelson, Partner i FSN Capital Partners AS, investeringsrådgiver til FSN Capital fondene.

- Solenergi er en av de mest effektive, skalerbare og viktigste formene for fornybar energi, og spiller en viktig rolle i å nå den globale målsetningen om karbonnøytralitet innen 2050. Innen 2050 er solenergi forventet å være den nest største energikilden i Europa, og den største globalt, med mer enn en tredjedel av energiproduksjonen. I Norge er det et stort uforløst potensial innen solkraft. Med FSN Capital som en støttespiller vil vi kunne fortsette å være den ledende aktøren i det hurtigvoksende norske solmarkedet, sier Carl Christian Strømberg, CEO hos Solcellespesialisten AS.

- Vi er stolte over å få FSN Capital inn på eiersiden. At FSN Capital, som et av de ledende investeringsfondene, har valgt å investere i Solcellespesialisten er en annerkjennelse av innsatsen alle våre dyktige medarbeidere har lagt ned i å bygge det ledende solcelleselskapet i Norge. Solcelle-spesialisten vil nå tilføres kompetanse selskapet trenger for å ytterligere akselerere veksten, både med tanke på å utvikle organisasjonens drift og rekruttering av dyktige medarbeidere, digitalisering og datasikkerhet, samt videre ekspansjon av selskapet, sier Arno Berg, styreformann i Solcellespesialisten. 

Transaksjonens gjennomføring er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.