Hvordan kan vi bruke grønne finansieringsordninger for å realisere gode energiløsninger for bygg?

Solenergi, grunnvarme og sesongvarmelagring i borehull blir nødvendige brikker i fremtidens grønne puslespill. Målsetningen er å lage lønnsomme og bærekraftige energiløsninger med lave klimagassutslipp. Det er slik vi skaper de gode løsningene for nabolaget og energisystemet som helhet.

Asplan Viak ønsker å sette kombinasjonen av solenergi, grunnvarme og borehullsbasert sesongvarmelager på agendaen. Hvilke teknologiske muligheter finnes og hvordan kan disse løsningene kvalifisere for grønn finansiering?

Seminaret finner sted i Asplan Viaks lokaler i Oslo 31. mars kl. 8.00 - 10.30.

Se hele programmet og meld deg på, her!