– Dette er en gledens dag. Denne regjeringen har jobbet med å realisere havvind i Norge siden dag én, og i dag har vi gjennomført den første vellykkede auksjonen. Norge har havområder med rike vindressurser, og en leverandørindustri med verdensledende teknologikompetanse. Det skal vi bygge videre på i årene som kommer med utlysning av nye arealer og nye auksjoner, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressmelding fra Energidepartementet.

– Dette er en milepæl i regjeringens havvindsatsing, og i dag har vi tatt et stort seg videre i arbeidet med å utvikle havvind i Norge, sier energiminister Terje Aasland.

Regjeringen har en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 000 MW innen 2040. Helt fra regjeringen tok over, har havvind blitt prioritert høyt. Havvindsatsingen er viktig av flere grunner:

  • Norge får økt tilgang på fornybar kraft.
  • Vi får økt mulighet til å kutte klimagassutslipp.
  • Vi bidrar til kompetanse- og teknologiutvikling.
  • Vi legger til rette for det som kan bli en ny industriæra for norsk leverandørindustri.

I februar ble til sammen fem aktører kvalifisert til å delta i auksjonen. Disse hadde dokumentert at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger, samt prekvalifiseringskriteriet om gjennomføringsevne.

I auksjonen som startet mandag 18. mars kunne de kvalifiserte aktørene konkurrere om statsstøtte. Det følger av havenergilova at det skal være en konkurranse om prosjektområde, og at det som hovedregel skal gjennomføres en auksjon. Auksjonen bidrar til at det ytes så lite statsstøtte som mulig.

Hva skjer nå?

Innen fire uker skal det inngås en differansekontrakt mellom staten og konsortiet. Differansekontrakten vil regulere utbetalingen av statsstøtte. Vinneren får tildelt prosjektområde og dermed en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning, og å søke om konsesjon etter havenergilova. 

Stortinget har bestemt at den øvre rammen for støtte fra staten er på 23 milliarder kroner.