Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen i en melding fra NOVAP. Fjoråret ga historisk høyt salg med over 156 000 solgte enheter, og klart flest luft-til-luft-varmepumper. 

– Ut fra Prognosesenterets analyser forventer vi at salget vil stabilisere seg på et lavere nivå, noe flertallet i vår utvalgsundersøkelse også forventer, opplyser Hagemoen.

Prognosesenterets trendframskrivning for totalt varmepumpesalg. Kilde: NOVAP

Klare forventninger til lavere salg

Utvalgsundersøkelsen ble gjort i februar og mars blant 120 installatørbedrifter og 18 importører. Den viser at begge grupper venter at markedet vil roe seg.

Dette svarer installatørbedrifter om sine forventninger til markedet
•    Det vil øke: til sammen 13 %
•    Omtrent uendret: 24 %
•    Det vil gå ned: 63 %

Dette svarer importører om sine forventninger til markedet
•    Det vil øke: til sammen 6 %
•    Omtrent uendret: 11 %
•    Synke: 83 %

– Selv med 30 % nedgang er markedet fortsatt betydelig

Undersøkelsen viser også at 1 av 3 forventer nedgang på 30 % - både blant installatører og importører. 

– 30 % lavere salg enn i 2022 vil fortsatt gi høyere salg enn i 2019. Luft-til-luft-varmepumper er et stabilt, godt marked som har mange gode år foran seg, sier Hagemoen. 

Nysalg til eksisterende boliger er fortsatt det største segmentet for luft-til-luft-varmepumper, og utgjør 32 %. Erstatningssalget er nå rett bak med 28 %. 

Jumbo i Norden

Hva så med varmepumper for vannbåren varme? 

– Vi ser en pen vekst både for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper i 2022, men vi ligger fortsatt veldig langt bak Sverige og Finland, poengterer Hagemoen. For eksempel var salget av luft-til-vann-varmepumper i Finland fem ganger så høyt som i Norge. 


*Estimat

Vekst takket være utskifting

Trendframskrivningene til Prognosesenteret tilsier at luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper vil øke i årene framover. Denne veksten vil drives av utskiftinger. 

– I disse analysene er det ikke lagt inn noe vekst i salg til nye boliger, presiserer Hagemoen. Til det er usikkerheten for stor, blant annet fordi byggereglene ikke stimulerer til å velge varmepumper for vannbåren varme. 

– Skal vi klare å ta ut potensialet som ligger der, må vi få drahjelp fra myndighetene gjennom byggeregler og bedre støtteordninger fra Enova. Det jobber vi med kontinuerlig, sier Hagemoen.