Dette melder Fjøssystemer.

Dette gjør det mulig for selskapet å satse for fullt på salg av solcelleanlegg til landbruk og industri.

– Vi har fått på plass den kompetansen som skal til, og blitt godkjent som Elvirksomhet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier konsernleder André Stenumgård.

– I en tid med rekordhøye energipriser og ingen utsikter til at prisene skal komme seg ned til det nivået vi er vant med i Norge, var tiden moden for å finne alternativer, sier han.

Fra før har Fjøssystemer etablert et apparat for både biovarme og solfangere. Med solceller er energikonseptet komplett.

– Responsen når det gjelder bioenergi  har vært meget god og vi har, og skal levere mange anlegg fremover, sier Stenumgård. – Det ser ut til at solceller er like aktuelt og flere anlegg er allerede solgt.

For å bli godkjent som Elvirksomhet av DSB, kreves det at det ansettes en egen elinstallatør.

– Vi har vært så heldige å få med oss elinstallatør Tore Anders Solbraa Grytting på laget. Ole Torstein Odlo Myrvang er ansatt som fagansvarlig energi. I tillegg har vi selvsagt vårt store service- og montasjeapparat over hele landet med flere gruppe L elektrikere, sier Stenumgård.

Fjøssystemer leverer paneler både til tak, vegg og bakkeanlegg. Alle anleggene prosjekteres av fagfolk og leveres ferdig montert. Panelene leveres med 12 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 25 års garanti på effekt.

– Vi har selvsagt verktøy for å beregne et anlegg som gir maksimal effekt på eiendommene i forhold til solforforhold. Det er viktig for oss å poengtere at vi kun selger til landbruk og industri. Dette segmentet har store areal som gir gode muligheter for produksjon av strøm med solcelle, sier Stenumgård.