Dette melder Dansk Fjernvarme. 

Det er gunstig for klimaet, forsyningssikkerheten og lommeboken når boligblokker får fjernstyrt fjernvarme. Dette viser et pilotprosjekt med 100 boligblokker, støttet av HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Danfoss og Københavns Kommune. Nå skal prosjektet utvides for å inkludere enda flere eiendommer.

Gjennom et intelligent online styringssystem i eiendommen har HOFOR, basert på ulike data som været, eiendommens forbruk og tid på døgnet, kunnet se når det er mulig å tilføre bygningen mindre fjernvarme uten at beboerne mister komfort. På denne måten har eiendommene i pilotprosjektet i gjennomsnitt spart fem prosent varme årlig.

Den primære årsaken til at beboerne ikke har merket en større temperaturforskjell, er at for eksempel murstein, betong i vegger, gulv og tak i boligene avgir varme, mens HOFOR i kortere perioder i løpet av døgnet har skrudd ned for tilførselen av fjernvarme til bygningen.

Utvider pilotprosjektet til 700 eiendommer

Områdeleder for Fjernvarme i HOFOR, John Halkjær Christensen, forteller at pilotprosjektet nå utvides slik at det i fremtiden kan omfatte opptil 700 boligblokker. Hensikten er å finne ut om det kan bidra til at HOFOR kan spare på spisslastproduksjonen av fjernvarme, som skjer med olje og naturgass:

- Med et intelligent styringssystem kan HOFOR midlertidig senke tilførselen av fjernvarme til bygningene og bruke den andre steder i systemet. Når vi på denne måten kan justere forbruket, betyr det at vi må produsere mindre av den dyre og CO2-tunge varmeproduksjonen, som typisk kan være om morgenen og kvelden, når mange bruker varme, for eksempel til dusjing, sier områdelederen og forklarer at fjernvarmen fra HOFOR er 85 prosent CO2-nøytral, mens de siste 15 prosent kommer fra avfallsvarme og spisslastproduksjon.

Vil utvide til alle boligblokker

John Halkjær Christensen forklarer at hvis konseptet fungerer og reduserer  CO2-utslippene i produksjonen, vil HOFOR strebe etter å utbre den fjernstyrte fjernvarmen til alle de cirka 10 000 store boligblokker i København. De vil samlet kunne spare opp mot 60 millioner kroner årlig i varmeutgifter:

- Selv om det vil ta tid før alle boligblokker har online varmestyring, tror vi sterkt på fjernstyring av fjernvarmen. Disse besparelsene vil sammen med nye varmekilder som geotermi, varmepumper og overskuddsvarme, sammen med lavtemperatur fjernvarme om noen år gi oss  mindre CO2-utslipp, og en mer effektiv og mer sikker varmeforsyning i København, konkluderer han.