– Vi er superfornøyde og veldig glade for støtten til biogassanlegget vi skal etablere på industriområdet Bjørkemoen på Voss. Det var kjempeviktig for oss og jeg synes det er veldig flott at Enova nå gir støtte til denne typen anlegg. Jeg mener at vårt prosjekt har mye utvikling i seg, spesielt fordi vi tenker på nye måter å bruke selve bioresten. I bioparken vi skal etablere kan vi også kan bruke bioresten til nye produkter. Dette var vi opptatt av å synliggjøre i søknaden, sier konsernsjef i BIR, Borghild Lekve, ifølge en pressemelding fra BIR.

 - Total investeringsramme er 370 millioner kroner, kostnadsgrunnlaget for ENOVA-søknaden er noe lavere, sier hun.

 Biogassanlegget blir en fremtidsrettet måte for å behandle organiske ressurser lokalt. Det er et godt sirkulærøkonomisk tiltak der man tar vare på de gode næringsstoffene i matavfallet og vil gi en god klimaeffekt. Det blir det første biogassanlegget i Vestland for behandling av matavfall fra husholdninger.

Konsernsjef i BIR, Borghild Lekve. Foto: BIR
Konsernsjef i BIR, Borghild Lekve. Foto: BIR

Kvalitetsgjenvinning

Ressursene som skal brukes for å skape biogass i anlegget på Voss er matavfall og kumøkk, og produktene vil bli biogass og biorest. Anlegget på Voss er ideelt til formålet med god tilgang til råstoffet kumøkk, lokal produksjon av høyverdig biogass og lokal anvendelse av bioresten på en sirkulær måte. 

- Anlegget vil produsere cirka 28 GWh. Planen er å ta inn 15.000 tonn matavfall fra eierne, og 30.000 tonn husdyrgjødsel fra lokale bønder, men anlegget er dimensjonert for noe mer. For husdyrgjødselen er det allerede inngått intensjonsavtaler med bønder i regionen. Det er flere interessenter til biogassen som skal produseres og komprimeres, men det er ikke  avgjort ennå hvem som skal kjøpe gassen, sier Lekve.

Byggestart i 2024

- Byggestart blir i andre kvartal 2024 og vi satser på at anlegget vil være klart fra første kvartal 2026, sier Lekve. - Vi er i rute i forhold til arbeidet.  Vi er opptatt av at dette anlegget skal produsere ren biogjødsel, og at matavfallet må leveres på en ren og god måte.

Illustrasjon av BIRs planlagte biogassanlegg på Voss. Kilde: BIR