– Næringslivet spiller en nøkkelrolle for at utviklingsland skal få mer ren energi. Det er bra og viktig at vi innretter bistanden slik at den utløser større investeringer og mer innovasjon fra norske og utenlandske bedrifter. Jeg gleder meg til å se hva bedriftene får til, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, ifølge norad.no.

Bedriftsstøtteordningen gir støtte til bedrifter innen fornybar energi, energitilgang eller andre rene energiløsninger, og er et viktig bidrag i Norges satsning for å stimulere næringslivet til å investere i fornybar energi i utviklingsland. I tildeling for 2023 har Norad, som forvalter ordningen, gitt tilsagn om støtte på til sammen 217 millioner kroner for 22 prosjekter med 18 bedrifter. Støtten går til prosjekter innen sol, vind, vannkraft og rene kokeovner, i land som Ghana, Malawi, Kamerun, Uganda, Senegal, Benin, Sør-Afrika, India, Indonesia og Ukraina.

– Det er svært gledelig at stadig flere bedrifter ser mulighetene og lønnsomheten i å investere i fornybar energi i utviklingsland og framvoksende økonomier. Potensialet er stort, og vi ønsker oss flere søknader fra større bedrifter som vil satse på prosjekter som støtter opp om rene energiløsninger i utviklingsland, sier Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad.

Norad lyser ut nye midler for 2024 i løpet av januar. Ordningen er åpen for både norske og internasjonale bedrifter. Bedrifter som har økonomi til å satse i utviklingsland, og som ikke har søkt om støtte tidligere, oppfordres spesielt til å søke.