Dette melder Norce.

– Mål med ELEXIA er reduserte CO2-utslipp, økt energieffektivitet samt bedre ressurseffektivitet, sier Peter Breuhaus, prosjektleder for ELEXIA og sjefforsker i NORCE. –Prosjektet handler, noe forenklet, om å finne de mest effektive og optimale energiløsningene. Målet er nullutslipp av klimagasser, både direkte utslipp fra anleggsfase og driftstid men også indirekte utslipp er med i regnestykket.

ELEXIA er et EU HORIZON-prosjekt, ledet av NORCE og forankret i EU Green deal og EU-strategien for Energy System Integration, i tråd med Parisavtalen og FNs 2030 Agenda. Det er bevilget rundt 100 millioner kroner til prosjektet over fire år.

Prosjektleder Peter Breuhaus, NORCE. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE
Prosjektleder Peter Breuhaus, NORCE. Foto: Rune Rolvsjord, NORCE

Pilotene befinner seg i ulike geografiske, klimamessige og økonomiske miljøer i Europa; en i industrihavnemiljøet i byen Sines i Portugal, nummer to i det urbane by-knutepunktmiljøet i Høje-Taastrup og fjernvarmeoverføringssystemet i Stor-København i Danmark og den tredje er her i Bergen, knyttet til Dokken, havne- og lagerområdet midt i byen som skal omdannes til en ny bydel med industri, næringsliv og boliger i skjønn forening.

– De tre pilotene er bevisst ulike med tanke på eksisterende miljø, arealbruk og fase i utvikling. Pilotene er også ulike ut ifra nasjonale/regionale rammebetingelser for energiregulering og handlingsrom for effektivisering og optimalisering. Vi har slik skapt en komplementær kunnskapspakke, og dette gir derfor store områder av ulike applikasjoner, sier Breuhuas.

Gjennom ELEXIA-prosjektet vil alle nyte godt av kunnskap fra alle tre piloter. I de tre pilotene skal vi demonstrere fordelene med energivektorintegrasjon (strøm, varme, kjøling, gass) og sektorintegrasjon (energi, transport, avfall og vann).

Partnere:

Norge: NORCE - Norwegian Research Centre; Bergen kommune; BIR; BIR Infrastructure; BKK Nett; EVINY Thermo

Danmark: Technical University Denmark DTU; Center Denmark; Høje Taastrup Municipality; TMROW; CLIMIFY; Vestegens Kraftvarmeselskab; ENFOR

Hellas: WINGS ICT Solutions; Core Innovation; Cores Innovation Centres

Finland: VTT Technical Research Centre of Finland

Spania: Fundacion TECNALIA Research and Innovation

Polen: AMCTEC

Storbritannia: University of Durham