- Det var svært jevnt mellom de tre kandidatene. Alle kunne vise til god drift med lønnsomme energiresultater, et godt inneklima og et positivt forhold til leietakerne, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

- Vinnerteamet fra Bergen skilte seg ut ved spesielt god kundefokus, samt gjennom det sosiale og faglige samspillet internt, sier Bramslev.

Et godt driftsteam har som oppgave å bedre miljøprestasjonene ved drift av bygg. - Grønn Byggallianse ønsker å støtte dette viktige arbeidet, blant annet gjennom å dele ut prisen Årets Grønne Driftsteam. Prisen skal tildeles et driftsteam som har vært til inspirasjon for andre og som utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen fra drift av bygg, sier Bramslev.

- Det var veldig kjekt å få pris, det var en stor overraskelse, sier Karl Erik Helland, teknisk sjef hos Entra Bergen til Tekniske Nyheter.– Vi har et energiforbruk på under 150 kWh per m2 for byggene våre. Det synes vi er veldig bra. De på drift som styrer byggene, er veldig flinke, sier Helland. - De har god kompetanse.

En av grunnene til at Entra Bergen er gode på drift, mener Helland, er at de har ansatt personer med forskjellig bakgrunn. - Vi har to elektrikere, en automasjonsmann, en rørlegger og en bygningsmann, sier han. - Det gjør at de har oversikten. Vi må ansette den kompetansen vi ikke har, for å skjønne alt.

Nede i 108 kWh per m2 i et kontorbygg

Bygningsmassen til Entra i Bergen er veldig variert. Det eldste bygget er Tollboden som er 250 år gammelt. Det nest eldste er 150 år. I tillegg har de en del nyere bygg.

Det bygget som er billigst i drift, er Valkendorfsgate 6 som ble bygget i 1933 og er et kontorbygg. - Der er vi nede i 108 kWh per kvadratmeter. Det er bygget med god gammel dobbelt Bergensmur. Det er et veldig solid og godt bygget bygg, sier Helland. - Vi har et nytt SD-anlegg og forholdsvis nye ventilasjonsanlegg i bygget. Det er bevegelsessoner for lys i alle rom og korridorer.

- Det er et flott og staselig bygg midt i Bergen sentrum. Det ligger veldig godt til. Det ligger i le for vind og vær med mange andre bygg rundt seg. Vi får litt gratis der, sier Helland. Helland sier at grunnen til det gode resultatet er at han som drifter bygget er veldig dyktig. – Han sjekker for eksempel med leietakerne om de skal ha fri i påsken. Skal de det, så kjører vi ned ventilasjonsanlegget. Vi trenger jo ikke like mye luft når det ikke er folk i lokalene, sier Helland.

- Et godt energiresultat er veldig personavhengig. Drifterne må vite hva som skjer i bygget, de må snakke med leietaker, og lage en avtale med leietaker, sier Helland.

Teamet lærer av hverandre

Teamet samles hver dag, hvor de møter opp på et felles driftskontor. Der tar de en morgenkaffe sammen.- Hver mandag har jeg et møte med teamet, og hver fredag har vi et møte hvor energi og avfall er tema, sier Helland. - Da diskuterer vi problemer som kan ha oppstått. For eksempel hvorfor et ventilasjonsanlegg må blåse inn så mye luft, mens et annet blåser inne mye mindre? Hvorfor det er så stor forskjell mellom byggene osv., sier Helland.

- Personene i teamet lærer av hverandre, og på grunn av at de har ulik bakgrunn så tenker de litt forskjellig, og til sammen blir dette svært bra, sier Helland.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 38/2016. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!