Dette skriver Novap på sine nettsider.  

Enova lanserte tre nye støtteprogrammer høsten 2023, to for yrkesbygg, og et for borettslag og sameier. I tillegg forbedret de støtteprogrammet for varmesentraler som er rettet mot bygninger, idrettsanlegg og industrielle formål.

14. februar delte Enova erfaringer og tips og svarte på spørsmål på et seminar i regi av Varmepumpeforeningen og en rekke andre organisasjoner. 

"Nye" varmesentraler

Monica Berner i Enova kunne informere om betydelig økning i støttesatser per kW for alle teknologier som omfattes av programmet for varmesentraler, deriblant væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumper. Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene skal nedjusteres 2 ganger i året. Første nedjustering skjer 25. september 2024. Søkere ble derfor oppfordret til å komme i gang så raskt som mulig. Prosjektet må gjennomføres innen 18 måneder etter vedtak om støtte.

Forbedring av energitilstand

Krav til å få støtte til energitiltak for yrkesbygg og boligselskap forutsetter minimum 20 % reduksjon i beregnet levert energi. 

– Vi har lagt oss på 20 % for ikke å gjøre det for vanskelig å nå opp, og vi ser at mange kommer opp i mer enn det. Dette har vist seg å fungere ganske godt, sa markedsrådgiver Fredrik Bengtsen. 

Både han og de tre kollegene fra Enova fikk en rekke spørsmål fra salen og via strømming av arrangementet. De første spørsmålene omhandlet programmene for yrkesbygg og boligselskap.

– Hva slags tiltak søker folk støtte til? 

– De vanligste energitiltakene i borettslag og sameier er på klimaskall, som etterisolering og bytte av vinduer og dører, og gjerne i kombinasjon med solceller og varmepumper forteller Bengtsen. Disse prosjektene har vært vesentlig dyrere enn i yrkesbygg. 

– I yrkesbygg handler søknadene mer om tekniske installasjoner, ventilasjonsanlegg, porter i noen typer bygg og en del sol, opplyser Bengtsen. 

Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes.

– Hva er en god søknad?

– Det er viktig at alle de formelle kravene er oppfylt. Vi får en god del søknader der man ikke har gjort det vi stiller krav om. Da må vi avvise og få dem til å søke på nytt. Siden det er konkurranse, må alle behandles likt, understreker Bengtsen. Han anbefaler også først å gjennomføre energikartlegging. 

Les hele saken på nettsiden til Norsk Varmepumpeforening.