- Enova skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nå legger vi fram et revidert støtteprogram for varmesentraler samtidig som vi forsterker med mulighet for tilvalg. Med denne endringen håper vi å kunne nå nye målgrupper, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova i en melding fra Enova. 

Varme er det formålet som trekker mest energi, både i bygg og i industri. Hvordan vi velger å produsere varmen er derfor av stor betydning for hvilket avtrykk vi får – på klimagassutslipp og som belastning på kraftnettet. 

Kutt i fossil energibruk 

Programmet Varmesentraler er et tilbud til aktører som ønsker å installere varmesentraler basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller til industrielle produksjonsformål. Tilbudet inkluderer også utvalgte idrettsanlegg. Programmet skal bidra til effektavlasting og fleksibilitet for energisystemet ved å fremme økt utbredelse av termisk infrastruktur i bygg og virksomheter slik at vi unngår å bruke direkte elektrisk oppvarming 

- Norge har satt seg klare klimamål for 2030. Skal vi nå dem må vi ha virkemidler som motiverer industri og næringsliv til å gå for fornybare løsninger heller enn fossile, og til å velge elektrifisering via varmepumper for å oppnå kutt i fossil energibruk og for å avlaste effekt, sier Sandbakk. 

Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova. Foto: Enova
Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova. Foto: Enova

Trenger mer energi og effekt

Enova har støttet varmesentraler i mange år nettopp fordi de bidrar til omlegging fra fossile til fornybare løsninger. I tillegg er sentralene viktige for avlastning av nettet. 

Status for energisystemet, er at vi trenger langt mer energi og effekt i framtiden enn det vi har tilgjengelig. Når vi nå justerer eksisterende tiltak samt utvikler nye, er det med håp om å intensivere omleggingen til de løsningene som gir mest nytte for energisystemet. Vi har godt håp om at dette treffer markedet, sier Sandbakk. 

 

Fra to til ni millioner kroner 

Maksimal støtte for varmesentraler heves fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. En slik støtte vil kunne favne varmesentraler på opp til og med 3,0 MW. 

-Satsingen gjennom Varmesentralprogrammet som lanseres nå, skal løpe i 4 år og vil avsluttes i 2027.  Slik kan vi sikre at forprosjektene er realisert og at klima- og energi og effektgevinstene nås innen 2030, sier Sandbakk. 

– Dette er gledelig, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme
– Dette er gledelig, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme

- Tetter et hull

– Dette er en gledelig utvidelse av et viktig støtteprogram. Ved å øke både rammen og størrelsen på sentraler som får støtte, tetter ENOVA nå et hull mellom denne støtteordningen og fjernvarmeprogrammet til Enova, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme ifølge Norsk Fjernvarme/Cnytt.

– Det er viktig at ENOVA styrker støtten til anlegg som bidrar til effektreduksjoner i strømnettet, sier han.

Les mer om programmet her