Støtteprogrammet inkluderer også utvalgte idrettsanlegg. Det er rettet mot aktører som ønsker å installere varmesentraler basert på varmepumper, bioenergi eller solvarme, melder Novap

– Vi har hatt tett og god dialog med Enova i flere år, der vi har jobbet for økt støtte til væske-til-vann-varmepumper og gjeninnføring av støtte til luft-til-vann-varmepumper. For disse varmepumpene er høy investeringskostnad og lang tilbakebetalingstid en viktig barriere, og den nye støtteordningen vil gjøre noe med dette, poengterer Hagemoen. 

Slik er de nye støttesatsene

Støtte til væske-til-vann-varmepumper økes fra 1600 kr/kW til

  • 2 500 kr/kW for bergvarme, og
  • 2 000 kr/kW for varmepumper som henter energi fra overskuddsvarme, jordvarme, sjø- og ferskvann.

Andre endringer:  

  • 1000 kr/kW  for luft-til-vann-varmepumper med akkumulatortank
  • Akkumulering, tilknytning til nærvarme og kombinasjon med solfangere kvalifiserer til økt støtte

Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene skal nedjusteres to ganger i året. Første nedjustering skjer 25. september 2024. Les mer om støtteprogrammet og hvem som kan søke på Enovas nettsider. 

Viktig for Norges klimamål

– Norge har satt seg klare klimamål for 2030. Skal vi nå dem må vi ha virkemidler som motiverer industri og næringsliv til å gå for fornybare løsninger heller enn fossile, og til å velge elektrifisering via varmepumper for å oppnå kutt i fossil energibruk og for å avlaste effekt, sier Marit Sandbakk i Enovas pressemelding.

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Foto: Novap
Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Foto: Novap

Forventer at Enova følger opp

Hagemoen forventer at varmeprogrammet vil bidra til at flere aktører får redusert energibruk til oppvarming. Dessuten tror Hagemoen programmet vil bidra til å kutte klimagassutslipp, siden det fortsatt finnes mange bedrifter som bruker fossil olje og gass i industrielle varmeprosesser. 

– Vi håper og forventer at Enova nå følger opp og kommer med nye og forbedrede ordninger for eneboliger og småhus, sier Hagemoen.