Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats, som skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi som Norge har valgt å slutte seg til, melder Enova.

– Vi oppfordrer interesserte parter med gryteklare prosjekter om å komme på banen nå, ettersom Norges frist for å spille inn prosjekter ikke er langt unna. Vi har nå åpnet en såkalt kartlegging av interesse, hvor det er viktig at aktørene er tydelige på hva som gjør prosjektene innovative og hvordan de kan styrke verdien av felleseuropeiske satsinger langs hele hydrogenverdikjeden, sier Arve Solheim, Enovas markedssjef på området.

Å melde interesse på dette stadiet er uforpliktende. Formålet med denne innledende kartleggingen er å etablere en oversikt over aktører med relevante prosjekter som kan inngå som Norges bidrag inn i videre konsortiedannelser på europeisk nivå. Fristen for å melde sin interesse utløper 1. februar kl 12:00, og det er obligatorisk å melde interesse nå for å kunne bli vurdert for deltakelse.

IPCEI-prosjekter støttes med nasjonale midler, og er unntatt vanlige regler for statsstøtte. Prosjekter må imidlertid fortsatt være i tråd med Enovas mål og mandat for å få Enova-støtte.

 

Webinar

6. januar kl. 10:00 arrangerer Enova webinar om IPCEI Hydrogen og interessekartleggingen. På webinaret vil de blant annet gå gjennom hva det innebærer å bli del av et IPCEI-prosjekt, hva som kan være aktuelle prosjekter, hvordan prosjektbeskrivelsen bør se ut, kvalifikasjons- og rangeringskriterier og hvordan det videre løpet er. Meld deg på webinaret her.