Dette skriver Nelfo på sine websider. 

Søndag 3. desember ble regjeringspartiene og SV enige om neste års statsbudsjett. I forhandlingene har SV klart å øke satsingen på energieffektivisering og solenergi ved å bevilge 700 millioner til Enova.

- Nelfo har lenge etterspurt en mer kraftfull satsing på ENØK og solenergi. Her må vi rose SV som har greid å få regjeringen med på denne økningen. Dette er et viktig bidrag for å unngå et kraftunderskudd. Dessuten bidrar dette til å redusere strømutgiftene til både folk og bedrifter, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo, ifølge nelfo.no