Dette melder Statsbygg. Allerede i dag kan solceller være lønnsomme for forbrukerne, og stadig flere bygninger produserer energi til eget bruk. I tillegg utvikles smarte løsninger for styring av energi- og effektforbruk i bygninger og områder, og i lading av elbiler. En slik løsning er konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) som betyr at batteriene i elbiler kan levere strøm tilbake til strømnettet. NVE har beregnet at den samlede batterikapasiteten for den norske elbilparken kan utgjøre en betydelig effektreserve i det norske kraftnettet i framtiden.

- Vi ser at smarte bygg og intelligente forbrukere blir mer aktive aktører i kraftsystemet, og kan bidra både med produksjon og effektstyring. Vi vil finne løsninger der bygninger og nabolag bidrar positivt til kraftsystemet, og samtidig gir nye muligheter for bygg- og eiendomsaktører, sier administrerende direktør i Statsbygg Harald V. Nikolaisen. - Derfor samarbeider vi med forskere i Forskningssenteret for miljøvennlig energi for nullutslipps nabolag (FME ZEN).

Energisystemet på Campus Evenstad består av ulike strømkilder (solceller, flisbasert kraft- og varmeanlegg, nett), varmekilder (kraft- og varmeanlegg, solfangere, biokjel, elkjel) og et termisk og elektrisk energilager. Energi brukes ulikt i bygninger med ulike bruksprofiler, og til transport. Statsbygg har i disse dager anskaffet en batteribank tilknyttet et styringssystem. Batterisystemet skal dekke behovet for reservekraft ved strømbrudd, brukes til lagring av lokalt produsert strøm, redusere effekttopper, samt bidra til forsyningen på de tider av døgnet det ikke produseres solstrøm.

Nå ønsker Statsbygg å inkludere V2G i energisystemet på Campus Evenstad. Fremtidens elbiler vil ha en “to-veis ombordlader”  for å kunne levere strøm tilbake til strømnettet, noe som omtales som Vehicle-to-Grid (V2G), eller som Vehicle-to-Home (V2H) i private hjem.

- Det er stor interesse for V2G i Norge, men teknologien er foreløpig ikke demonstrert her til lands. Det er derfor viktig at aktører som Statsbygg går foran, og tester nye og innovative løsninger, sier ZEN-forsker Åse Lekang Sørensen fra SINTEF.