Dette melder Trøndelag fylkeskommune.

Noen av Norges største offentlige byggherrer, med Trøndelag fylkeskommune i spissen, inviterer aktører på markedet for ombruk av byggematerialer til dialogkonferanse i Trondheim 23. mars. Målet er å finne ut hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i en digital løsning kan bidra til mer ombruk i byggeprosjekter.  

Partnerskap  

Trøndelag fylkeskommune har fått utviklingsmidler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et innovasjonspartnerskap. 9 millioner kroner er bevilget til utvikling av løsninger. Pengene kan gå til en enkelt- leverandør, eller til bedrifter og aktører som slår seg sammen om et felles utviklingsprosjekt.  

Dialogkonferansen er starten på en markedsdialog der fylkeskommunen ønsker å snakke med flere fagfelt og virksomheter.  

Nye løsninger 

- Det finnes mange utfordringer i markedet for ombruk og gjenbruk av byggematerialer. Vi mener at innsikten vi nå sitter med gjør det mulig å finne nye og nyttige løsninger innen sommeren 2025, sier eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Rune Venås.   

Han sier de har samlet innsikt og kunnskap om gjenbruks- og ombruksmulighetene i bransjen. Nå inviteres markedet til dialog om hvordan konkrete løsninger kan bidra til å gjøre det enklere å ombruke og gjenbruke byggematerialer.  

- Markedsdialogen starter nå, og vi ønsker oss alle mulige innspill, sier prosjektleder for prosjektet, Heather Mason. 

Prosjektet har fått arbeidstittelen DIPLOM som står for Digital plattform for ombruk av byggematerialer.  

Roar Erik Kvam fra Trøndelag fylkeskommunes seksjon for jus og anskaffelser oppfordrer bedrifter og andre interesserte aktører til å melde seg på. 

- Ved å delta i markedsdialogen fremover vil interesserte leverandører ha mulighet til å påvirke utformingen av utlysingen og innholdet i utviklingsprosjektet, sier Kvam. 
  

Mer om program og påmelding til konferansen finner du her.