Dette melder Enova.

Solceller var uten tvil den mest populære tiltaket Enova støttet i 2022 og så langt i 2023, og det har vært en formidabel økning i antall leverandører. En positiv markedsutvikling for flere av tiltakene i Enovatilskuddet reduserer behovet for støtte for enkelte teknologier. Derfor reduseres støtten til solcelleanlegg, lett elektrisk motorsykkel, balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder.

- Enova gir starthjelp til nye teknologier slik at de kan få fotfeste i markedet. For norske husholdninger skjer det gjennom Enovatilskuddet. Responsen i markedet på økte støttesatser har vært god. Da vil det ikke være nødvendig med like omfattende støtte, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Enovatilskuddet endres i takt med markedet

Enova reduserer støtten til solcelleanlegg, elektrisk lettmotorsykkel, balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder. I løpet av høsten nedjusteres støttesatsene for enkelte tiltak. Solcelleanlegg, hvor gjennomsnittlig støttesats er på 27 500 kroner (10 kW installert effekt), reduseres til en gjennomsnittlig støttesats på 20 000 kroner fra og med 1. oktober.

- Det har vært en formidabel økning i interessen for solcelleanlegg. Markedet for solcelleanlegg på private bolighus har økt fra ca. 1.500 installerte anlegg per år de foregående årene til ca. 5.300 i fjor, sier Barnwell og fortsetter: - Dette gir seg også uttrykk antall leverandører. Fra 2021 til 2022 økte antall leverandører fra rundt 300 til 900, en økning på omtrent 200%.

Varmepumpebereder som nytt tiltak

Det nye tiltaket som tas inn i Enovatilskuddet er varmepumpebereder.  Varmepumpebereder er en ukjent og lite utbredt teknologi i Norge. Nå gir Enova denne teknologien starthjelp for å bidra til energieffektiv oppvarming av varmtvann. Varmepumpebereder støttes med 5 000 kroner fra 1. september. Les mer om varmepumpebereder her.  

Øker budsjettrammen 

Enova øker også budsjettet som er rettet mot privatpersoner for 2023 og 2024. Gjennom avtalen med Klima- og Energidepartementet stiller Enova fra før minimum 1200 millioner kroner til disposisjon i perioden 2021-2024. Nå ligger det an til at statsforetaket bruker godt over det beløpet for dette markedsområdet.

-Det er svært gledelig at så mange ønsker å gjøre energitiltak i hjemmet. Når vi nå øker totalrammen samtidig som vi reduserer støttesatsene pr. tiltak, betyr det at flere kan benytte seg av våre tilbud, sier Barnwell.

Støttet sol siden 2015 

Enova har støttet solcelleanlegg i norske hjem siden 2015. Målet med støtten har vært å gi solceller starthjelpen som trengs for å få teknologien etablert i markedet samt hjelpe markedet til å ta i bruk Plusskundeordningen. Fram mot 2022 var det likevel ingen stor interesse for sol i markedet. 

-Vi var ikke fornøyde med responsen og ønsket derfor fortgang i markedet. I februar i fjor økte vi derfor maksstøttesatsen og hvor mye støtte du får per installert kilowatt (kW) for å stimulere til at flere tar i bruk og tester ut større solcelleanlegg i boligmarkedet. 

-Samtidig varslet vi at vi ville vurdere nedtrapping dersom responsen i markedet tilsa det. Det er gledelig at så mange av tiltakene under Enovatilskuddet har truffet godt hos norske forbrukere. Nå går vi tilbake til omtrent samme nivå som før februar 2022, sier Barnwell.

Se oversikt over interessen for Enovas forbrukersatsing her.

Selv om Enova varsler en nedtrapping fra 1. oktober, vil foretaket følge markedsutviklingen nøye utover høsten og vinteren.  

-Vi må se hvordan markedet reagerer før vi gjør flere endringer. Alle Enovas støtteordninger er tidsavgrenset av natur. Det er ingenting bedre enn at grønne teknologier kan stå stødig uten støtte, sier Barnwell. 

Oversikt over tiltak i Enovatilskuddet der støttesatsen nedjusteres 1. oktober 2023.

Les mer om endringene i Enovatilskuddet her.