Dette skriver Kinnan i et blogginnlegg.

De samme forbrukerne har også gått gjennom sin husholdning for å finne ut hva deres strømforbruk består av, og ikke minst hvilke komponenter i husholdningen som bruker mest energi. Det kan være greit å vite litt om de forskjellige husholdningsapparaters forbruk, for å få en klar formening om hvilke sparegrep som lønner seg i forhold til strømforbruket.

Her i Norge varer vinteren lenge, og det er behov for oppvarming over mange måneder. Oppvarming av boligen er definitivt det som står for den største andelen av strømforbruket. Som en god nummer to, kommer for de fleste, oppvarmingen av varmt tappevann.

Ill: Kinnan

Varmtvannsberedere har de senere årene blitt bedre og smartere. Det finnes nå svært godt isolerte varmtvannstanker i handelen, og også beredere som sørger for å varme tappevannet på tider av døgnet som har den laveste strømprisen.

Men – teknologien stopper heldigvis ikke der! Varmtvannsberederen kan faktisk bli enda smartere enn det, og man kan bruke en varmepumpe ute-del til å varme opp tappevann!

Hitachi Smartbereder gjør akkurat det. Varmepumpen tar energien fra uteluften og omdanner denne til varm luft, som benyttes til å varme opp tappevannet i den smarte berederen. Akkurat som enhver annen varmepumpe tilfører denne betydelig mer energi enn den bruker for å drive varmepumpen. Hitachi Smartbereder har en årsvarmefaktor (SCOP) på 3,2. Det vil si at for hver kW varmepumpen forbruker, får du 3,2 kW igjen. Du kan da redusere kostnadene for oppvarming av tappevann med mer enn 2/3.

En normal husstand bruker gjerne mellom 5000 og 6000 kW/t pr år til oppvarming av tappevann. Med en Hitachi smartbereder vil husstanden redusere dette forbruket, og kun bruke omlag 1875 kW/t pr.år. Dette reduserer kostnaden pr dusj eller ett varmt karbad betydelig. For en aktiv og sporty familie som stadig dusjer etter trening, vil en smartbereder være en ekstra gunstig løsning for å redusere strømforbruket.

Dersom strømprisen er kr. 1,- pr kW/t tilsvarer det en reduksjon i strømregningen på kr. 4.125,- pr år.
 

Hitachi smartbereder tar ikke mer plass enn andre varmtvannsberedere, men den har en smartere oppvarming. Foto: Kinnan