Dette skriver Røyken Næringspark på sine websider.  

En beregning viser at det er 152 000 m2 med flate tak i Røyken Næringspark. Dersom 60 % av disse fylles med solcelleanlegg kan det produseres 15 millioner kWh. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til 938 husholdninger (norsk gjennomsnitt, SSB 2023). Videre gir det en årlig miljøbesparelse på 6.630 tonn CO2 hvert år (europeisk energimiks), ifølge Røyken Næringspark.

Det er ulike leverandører som har levert solcelleanleggene i næringsparken. Noen har valgt selskapet Sunday Power som leverer et komplett solcelleanlegg kostnadsfritt, samt finansiering, drift, vedlikehold og sikrer strøm til under markedspris. Andre har valgt den lokale installatøren Hurum Elektro som har spesialisert seg på montering og levering av solcelleanlegg for bedrifter som ønsker å eie sine egne anlegg.

Bedrifter med solceller på taket i Røyken Næringspark:

RG Crane, Apilar Logistics, Scala Bad, Generator Solutions, Stenseth & RS, Certex, Kameleon, Bilia Norge AS  og  Industrilakkering.