Med det blir Delegården det fjerde byggeprosjektet som har signert intensjonsavtale i Bergen.

- Det er gledelig at vi nå har fått vår fjerde intensjonsavtale,  som viser at det private ser nytten av å være med i programmet, sier prosjektleder for FutureBuilt i Bergen, Tordur Bryngeirsson ifølge en sak på Bergen kommunes websider.

Les mer om de tre andre byggeprosjektene det er signert avtale for her

FutureBuilt er et kvalitetsprogram som kan løfte byen, fagmiljøene og arkitekturen. En arena der foregangsprosjekt blir synliggjort og der ambisiøse aktører med prosjekter som viser vei får bistand fra samarbeidspartnere og fagmiljø til å komme i mål med bærekraftige prosjekt som gjør Bergen til en bedre by å leve i.  FutureBuilt Bergen startet opp i vår, som første kommune utenfor Osloregionen.

Delegården – et boligprosjekt med deleløsninger 

Delegården er et pilotprosjekt for et sirkulært bygg og det siste byggeprosjektet i rekken av nye bolighus ved havnepromenaden i Damsgårdssundet. Ombruk av bygningsmaterialer, deleprinsipper og Delegården som offentlig tilgjengelig byhus skal bidra til sosial og sirkulærøkonomisk innovasjon.

Byggeprosjektet er tildelt midler fra Enova for å gjennomføre en mulighetsstudie for ombruk, ombrukbarhet og fleksibilitet samt eventuell prosjektering for ombruk.

Delegården tester nye boformer med deleløsninger og fleksibilitet i leilighetsplanene og har tre hovedprinsipper:

Byhus:Delegården skal være et byhus med en utadrettet profil i bygningens første etasje som inviterer nabolaget inn. Her er det planlagt felleskjøkken, nabolagsbar, sauna og vaskeri. 

Deling: Delegården skal teste ulik grad av deling i boligsammenheng, og har fellesareal i hver etasje som vil gi hver enkelt beboer tilgang til flere funksjoner enn man ville fått med en privat bolig. 

Ombruk: Det er et førende premiss at ombruksmaterialer og/eller ombrukbare materialer og komponenter skal prioriteres i valg av byggematerialer. 

- Blant boligkjøperne i Damsgårdssundet er barnefamilier og eldre underrepresentert. BOB ønsker å bidra til økt sosial bærekraft i området. Målet med Delegården er å teste ut om andre boligformer kan bidra til å få inn mer mangfold i nabolaget, sier prosjektutvikler Sissel Brattfjord i BOB Eiendomsutvikling AS. 

Delegården var med i Bopilot/NABO-utstillingen som Byarkitekten laget sammen med KODE