Besparelsen øker mengden fornybar energi som kan leveres til kunder i kommunen, og støtter selskapets visjon om å gjøre Borås til en sirkulær by, melder Glamox i en pressemelding. 

Borås Energi og Miljö AB er et selskap som håndterer avfall og gjenvinning, fjernvarme og vann- og avløpstjenester til rundt 115 000 mennesker i og rundt byen Borås, som ligger 62 km øst for Göteborg i Sør-Sverige. Selskapet leverer energi og oppvarming fra resirkulering av avfall, og fra biogass gjenvunnet fra behandling av avløpsslam.

Opplyst areal på 10 800 kvm 

Selskapet har et kraftverk med et opplyst areal på ca. 10 800 kvm, utstyrt med fire kjeler, to for konvertering av avfall og to for konvertering av bioavfall. Inntil nylig ble anlegget opplyst av tradisjonelle lysrør. Selv om selskapet skaper energi fra sirkulære kilder, ønsket de å redusere bruken av elektrisitet slik at det kunne levere mer til kundene. I tillegg ønsket de å overholde EUs miljødirektiver som faser ut kvikksølvholdige lyskilder i hele Europa.

Etter å ha undersøkt alternativer med ulike leverandører, bestemte Borås Energi og Miljö AB seg for Glamox LED-belysning med styring. De bytter ut sine T8 lysrørarmaturer med rundt 800 Glamox i40 lineære armaturer. I varme områder over kjelene er det i tillegg fem lineære Glamox Mil G2 lineære armaturer, og i det 25 meter høye taket henger fem Glamox Cyberia Hi-Bay-lys. Disse ble valgt fordi de tåler temperaturvariasjoner fra -40 °C til 50 °C.  Armaturene er utstyrt med PIR-tilstedeværelsessensorer, og styres ved hjelp av et Glamox Wireless Radio-system som betjenes via et nettbrett. Dette trådløse lysstyringssystemet gjør det også mulig for Borås Energi og Miljö AB å overvåke armaturenes status, i tillegg til strømforbruket.

– Vi har gått fra å ha armaturene våre på hele tiden til å ha lys bare når og hvor det trengs. Det trådløse styringssystemet var enkelt å konfigurere og enkelt å bruke. Vi jobber fortsatt med å optimalisere belysningsregimet vårt. I noen områder har vi for eksempel optimalisert lysene våre slik at de i gjennomsnitt bare er på i 5 eller 10 minutter om dagen. Når det er ferdig, forventer vi en samlet strømbesparelse for belysning på rundt 90 prosent, sier Ronny Sidenvik, energiingeniør i Borås Energi og Miljö AB.

Sparer 400 000 kroner i året på vedlikehold

– LED-armaturenes lange levetid har også ført til mindre vedlikehold. Tidligere hentet vi inn entreprenører for å gjøre vedlikehold, noe som ville koste rundt 500 000 kroner i året. Vi anslår at kostnaden i år blir under 100.000 kroner, sier Sidenvik.

– Det er givende å jobbe tett med en kunde som er så opptatt av sirkulærøkonomi. Vi anslår at Borås Energi og Miljö AB gjennom vår LED-belysning og styring vil spare samme mengde elektrisitet som årlig forbrukes av rundt 130 hjem, tatt i betraktning at mange hjem i Borås bruker varme fra andre kilder, sier Knut Rusten, Chief Sales and Commercial Officer for Glamox Professional Building Solutions-divisjonen.

Installasjonen av belysningen har blitt tilpasset driften av anlegget.