Dette melder NBBL 

– Vi i NBBL er svært fornøyd med 700 millioner kroner ekstra til Enova. Enova-støtte til energieffektivisering og lokal energiproduksjon er helt nødvendig for å nå regjeringens mål om 10 TWh strømsparing innen 2030, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL og medlem av Energikommisjonen.

Våren 2023 konstaterte Energikommisjonen at det er både mulig og nødvendig å spare og produsere store mengder energi i boliger og bygg frem til 2030. Dette ble utpekt som en helt nødvendig del av strategien for å nå Norges klima- og energimål.

Regjeringen har satt et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygningsmassen innen 2030. NBBL etterspurte 1 milliard til ENØK, for å følge Energikommisjonens anbefaling og realisere strømkutt i denne størrelsesorden.

– Med de ekstra 700 millionene, i tillegg til de opprinnelig foreslåtte 180 millionene fra regjeringen, vil dette bety at mye strøm kan spares og produseres i norske boliger og bygg. Støtten betyr at flere husholdninger får delta på dugnaden for bedre kraftbalanse og for å nå klimamålene. Dette er et viktig skritt og helt avgjørende for at regjeringen skal få med seg folk på det grønne skiftet, sier Fredriksen.