Den pågående elektrifiseringen krever mer av strømnettet. I tillegg har infrastrukturen for strøm i Trondheim mange steder et fornyelsesbehov, melder Veidekke.

De neste 15 årene skal det derfor gjøres store investeringer i strømnettet i Trondheim, og en del av det arbeidet er nybygg og oppgradering av sentrale transformatorstasjoner i byen.

Tensio har nylig gjennomført en tilbudskonkurranse der flere aktører har konkurrert om en rammeavtale på inntil 8 år (3+3+2 år). Rammeavtalen gjelder nybygging og modernisering av stasjonsbygninger, samt opparbeiding av uteareal.

Veidekke kom ut som vinner av tilbudskonkurransen som vektet pris 30 % og kvalitative kriterier 70%.

- Vi ser frem til å samarbeide med Veidekke fremover. De blir en viktig partner for å bidra til at strømforsyningen til Trondheim kan understøtte samfunnsmålene knyttet til forsyningssikkerhet, mer grønn verdiskaping og kutt i klimagassutslipp, sier prosjektleder i Tensio Svein Harald Gunnes.

Samspillsmodell

Samarbeidet mellom Tensio og Veidekke blir basert på en samspillsmodell.

I en samspillsmodell blir de ulike leverandørene trukket inn på et langt tidligere tidspunkt enn i ordinære leveranser. Dette for å dra nytte av leverandørens kompetanse i innledende deler av prosjektene, og videre redusere usikkerhetsfaktorene i prosjektene. En viktig grunn for å velge en samspillsmodell er å understøtte et samarbeid der deltakerne har fokus på prosjektets beste fremfor den enkelte aktørs beste.

Prosjekter

Rammeavtalens omfang er estimert til å være i størrelsesorden 300-350 MNOK der de planlagte prosjektene foreløpig ser slik ut med estimert byggestart:

  • Belbuan/Strindheim: 2023
  • Storhaugen/Byåsen: 2023
  • Strinda/Risvollan: 2024 og 2027
  • Buran: 2026
  • Paulinelund/NTH 2027
  • Brattøra: 2023
  • Moholt: 2031

Estimatene for oppstart er avhengig av konsesjonsbehandling hos NVE og særskilte investeringsbeslutninger i Tensio.

- Vi i Veidekke er en av de ledende utbyggerne i Trøndelag, og er svært glad for at vi gjennom denne prosessen nok en gang har fått bevise vår konkurransekraft. Vi ser frem til å bidra til å bygge en sikker, moderne og god strømforsyning til Trondheim for de neste tiårene, sier leder for Veidekke i Trøndelag, Torgeir Wiig.