Unisport leverer sportsutstyr og idrettsfasiliteter over hele Norden. Nå har selskapet inngått en samarbeidsavtale med teknologiselskapet Guard Automation om intelligent styringsteknologi for vinterdrift av kunstgressbaner.

- Dårlig energistyring er et vesentlig problem på mange kunstgressbaner. Våre erfaringer viser at idrettslag kan spare hundretusenvis av kroner hver eneste vinter med ny styringsteknologi, sier Jon Egil Ek i teknologiselskapet Guard Automation i en melding.

Det støtter Per Ulseth i Unisport. - Mange idrettslag har nok vurdert å stenge kunstgressbanene denne vinteren, fordi oppvarmingen er for dyr. Heldigvis kan ny teknologi sørge for smartere energistyring, og gjøre det både rimeligere og enklere med vinterdrift, sier Ulseth som har over tyve års erfaring med å støtte idrettslag i prosjekteringen av fasiliteter.

Ulseth anslår at det finnes 17-1800 kunstgressbaner i Norge, og at omtrent 10 prosent har undervarme.

- Ofte er det simple bakkesensorer som styrer oppvarmingen, og ofte står varmepådraget på full guffe, eller er helt avslått. Det er på ingen måte ideelt, sier Ulseth.

Guard Automation har siden 2019 utviklet en sensorfri og skybasert tjeneste som automatisk optimaliserer oppvarmingen av kunstgressbaner om vinteren.

- Løsningen er i dag tatt i bruk på et fåtalls steder, som eksempelvis på stadion til eliteserieklubben Odd Ballklubb. Det har vært særdeles vellykket. Resultatet er lavere kostnader, mindre unødig energibruk og færre bekymringer, sier Ek.

- Vi er nå trygge på at teknologien vil kunne gjøre driften av kunstgressbaner i Norden mye mer miljøvennlig og kostnadseffektiv,  og er derfor glade for at vi har fått til et samarbeid med Unisport. Det vil bety mye for økonomien til både store og små idrettslag.

Den skybaserte tjenesten, Guard Field Smart, forutser hvordan været blir, og beregner hvor mye energi som kreves for å sikre optimale baneforhold. Idrettslaget har til enhver tid full oversikt gjennom en digital portal.

- En stor fordel med denne teknologien er at den er fri for sensorer. Det betyr at løsningen enkelt kan tas i bruk på både nye og eksisterende anlegg, sier Ulseth.

På Odd ballklubbs Skagerak Arena har Guard Field Smart-teknologien blitt testet på to kunstgressbaner. Det første året løsningen var på plass ble de totale energikostnadene for begge banene redusert med 600 000 kroner målt mot fjoråret.