Anlegget, som er klart til innflytting høsten 2023, vil bli Eatons europeiske hovedkontor for sine Critical Power Solutions-løsninger. Sentralt står utviklingen og produksjonen av den nyeste teknologien innen nødstrøm og energilagring. I tillegg til produksjon og lager, samles både utvikling og forskning, produktstyring, salg og service under samme tak, skriver Eaton i en pressemelding.

– Eaton er en av verdens største produsenter av trefase UPS-systemer (uninterruptible power supply). Internasjonalt ser vi en betydelig vekst i etterspørselen etter løsninger som sikrer kontinuitet og oppetid. Særlig aktuelle bransjer er datasentre, nærings- og industribygg, helsesektoren og maritime bransjer, forteller Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norden.

Karbonnøytral og fremtidsrettet

Det nye produksjonsanlegget tilsvarer mer enn to fotballbaner i grunnflate, og har stort fokus på bærekraft. Eaton har installert flere av sin egne teknologiløsninger for å redusere karbonavtrykket, blant annet intelligent strømdistribusjon på anlegget og storskala ladesystemer for elbiler.

Bygningen vil være bergvarmeforsynt for kjøling og oppvarming, og er i prosessen med å søke om miljøsertifiseringen BREAAM Excellent. Den vil være Eatons første produksjonsanlegg på verdensbasis som oppnår alle miljømålene til selskapet:

  • Karbonnøytral fabrikk og produksjon
  • Produksjonsprosesser helt uten behov for vann
  • Ingen overskuddsstoffer fra produksjonen som må deponeres