AØF forvalter rundt 17 000 m2 næringseiendom i Trøndelag, og ser at strakstiltakene hjelper organisasjonen med å identifisere og å fokusere på de viktigste klimatiltakene i daglig arbeid.

– Strakstiltakene er et godt eksempel på at trepartssamarbeidet også bidrar til miljøarbeidet, sier Klomsten.

Strakstiltak 1-10 er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til en grønn omstilling i næringen. De representerer en god start for de som vil forplikte seg til konkrete handlinger.

– AØF driver allerede et godt miljøarbeid, og deres forpliktelse til strakstiltakene betyr en viktig styrking av deres innsats. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

AØF-sjefen ser en stor ressursbesparelse i at hovedarbeidet med identifisering av tiltak allerede er gjort av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

Klomsten utdyper: – Som en liten organisasjon er det av stor betydning at både mål og tiltak allerede er identifisert. Da vil vi bare trenge å brette opp ermene og sette i gang arbeidet med å innfri strakstiltakene.

– AØF underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere – at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger primært ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet langt på vei hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger som vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– Det er når vi står sammen i arbeidet mot et felles mål at vi kan finne de gode og klimavennlige løsningene, sier AØF-sjefen.

 

Fakta om de 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use-gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider en plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving, og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Installere delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre en fossilfri byggeplass

 

 Nylig lanserte Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse oppfølgeren strakstiltak 2.0. med tiltak nr. 11-20. Les mer her!