– Å avgiftsbelegge miljøbedrifter som rydder opp etter andre er en dårlig idé. Regjeringen vet godt at den foreslåtte avgiften på avfallsforbrenning ikke vil gi utslippskutt, siden dette er blitt dokumentert en rekke ganger, sier daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme i en melding fra Norsk Fjernvarme.

 

Da Norge fjernet den daværende forbrenningsavgiften i 2010 var argumentet at avgiften utelukkende var fiskal, uten klima- eller miljøgevinst. Det var konklusjonen også i den svenske utredningen ”Brännheta skatter” i 2017, og i en utredning fra det svenske Naturvårdsverket så sent som i april i år.

I forslaget til Statsbudsjett for 2021 foreslår Regjeringen likevel å innføre en CO2-avgift på avfallsforbrenning på 149 kroner per tonn CO2.– Jeg har forståelse for at Regjeringen har behov for inntekter i et presset budsjett, men det kan ikke gå på bekostning av miljøet, sier Tomren-Berg.

Kan gi høyere utslipp

Han påpeker at avgiften trolig vil føre til at mer restavfall sendes til forbrenning utenfor Norge, ettersom avgiften vil gjøre det dyrere å kjøpe forbrenningstjenester i Norge for kommuner og næringsliv. – Norsk restavfall kan komme til å fortrenge annet europeisk avfall, som istedenfor å bli sluttbehandlet havner på søppeldynger. Slike deponier er et stort miljøproblem og gir også større klimagassutslipp enn avfallsforbrenning, sier Tomren-Berg.

I Norge er det forbudt å legge restavfallet på søppeldynger, men slik er det ikke i mange europeiske land. – Det å kutte utslipp er ikke et kretsmesterskap, men en global dugnad. Her bommer regjeringen på målet, sier Tomren-Berg.

Rammer gjenbruk av energi

I høringen av Skattedirektor-atets forslag om en CO2-avgift på avfallsforbrenning var en samlet avfallsnæring imot forslaget, og Regelrådet påpekte at følgene av forslaget var dårlig utredet. Også for fjernvarmenæringen, som utnytter spillvarme fra avfallsforbrenning, kan avgiften bety at avfallsvarmen blir mindre konkurransedyktig.

– I ytterste konsekvens kan høyere pris på kjøp av spillvarme fra avfallsforbrenning, bety mindre bruk av den. Det er gode nyheter for kråkene, siden mer varme vil bli dumpet, men dårlige nyheter for energisystemet og fjernvarmekundene, sier Tomren-Berg.

Han understreker at formålet med avfallsforbrenning ikke primært er energiproduksjon, men sluttbehandling av avfall. – Avfallsforbrenning er en miljøløsning for restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Når først avfall forbrennes, så bør mest mulig av energien fra denne prosessen brukes om igjen og avlaste kraftnettet i byene, ser Tomren-Berg.