Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av samfunnets direkte og indirekte utslipp, og har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Derfor gleder det juryen å kunne gi denne utmerkelsen til en tradisjonsrik og fremtidsrettet entreprenør med ekspertise på bærekraftig ombygging og rehabilitering av bygg, melder Stiftelsen miljøfyrtårn.

 

 

Siden entreprenøren ble miljøfyrtårn-sertifisert i 2009, har den tatt jevne steg i stadig grønnere retning og lyktes svært godt med å implementere helhetlig og systematisk miljøledelse. Virksomheten imponerer gjennom sitt kontinuerlige forbedringsarbeid både når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø- og klimabelastning, og kan vise til flere gode tiltak og resultater.

– Tusen takk for prisen. Vi er veldig stolte over å motta denne prisen, spesielt som en del av bygge- og anleggsbransjen. Vi er en bransje som kan virke traust og lite innovativ, men bransjen som helhet er svært opptatt av miljø og innovasjon. Den jobber kontinuerlig for at byggene og byggeprosessen skal bli mer miljøvennlig, sa Gøril Netteberg, administrerende direktør i Moderne Byggfornyelse, da hun mottok prisen på en pressekonferanse 14. januar.

– Vi har vært miljøfyrtårn siden 2009, og vi har alltid vært opptatte av å videreutvikle oss i forhold til blant annet miljøfyrtårnkravene. Det er spennende å se tilbake på hvilke mål vi hadde i 2009, og hvor vi står i dag. For oss er dette en pris som henger svært høyt, og vi har alltid vært kjempestolte av å være et miljøfyrtårn, sa Netteberg. – Jeg er så heldig å ha en stor organisasjon som gjør at det er lett å jobbe med miljøarbeid. Mine kollegaer er åpne for nye ideer, og de er samarbeidsvillige. De er også flinke til å komme med innspill og forslag til hvordan prosesser kan fungere bedre ute på byggeplassene. For oss står arbeidsmiljøet, HMS, oppfølgingen av sykemeldte, likestilling og mangfold høyt oppe på agendaen. Alle skal føle at de har en verdi, og alle skal føle seg ivaretatt og oppleve at innspillene de kommer med, blir tatt seriøst. Og når vi jobber med dette systematisk over tid, så gir det resultater, sa Netteberg.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 2/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

  

  Noen av resultatene Moderne Byggfornyelse har oppnådd

 Virksomheten har hatt betydelig fremgang i sine miljøprestasjoner over tid:

- Har redusert CO2-utslippet fra 110,62 CO2 tonn i 2009 til 54,45 CO2 tonn i 2019
- Har redusert totalt drivstofforbruk fra 18000 liter (2014) til 6000 liter (2019)
- Har redusert total mengde avfall fra 1290 tonn (2014) til 520 tonn (2019)
- Reduksjon i energi per kvadratmeter siden førstegangs sertifisering
-Jevn økning i antall miljøvennlige leverandører fra 21 i 2009 til 151 i 2019.
-Markant nedgang i sykefravær fra førstegangssertifisering.
-Økt sorteringsgraden fra 48,4 % i 2009 til 78,21 % i 2019. Flere av deres prosjekter har hatt tilnærmet 100 % sortering på byggeplass.

Kilde: Miljøfyrtårn